وزیر مهاجرین: بیش از ۳۰ در صد عودت کنندگان دوباره کشور را ترک کرده‌اند

گزارشگر:چهارشنبه 19 ثور 1397 ۱۸ ثور ۱۳۹۷

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که بیش از ۳۰ درصد مهاجرانی که در چند سال اخیر به کشور برگشته‌ بودند، دوباره افغانستان را ترک کرده‌اند.
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، روز سه‌شنبه (۱۸ ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت که از مدت ۵ سال بدین سو نزدیک به ۲ میلیون mandegar-3مهاجر از کشورهای خارجی دوباره به افغانستان برگشته‌اند.
آقای عالمی با آنکه رقم بازگشت مهاجران به کشور را قناعت بخش می‌خواند اما می‌گوید که شمار زیادی از این عودت کنندگان دوباره کشور را ترک کرده‌اند.
وی تصریح نمود:» از هر سه نفر که به کشور برگشت کرده‌اند، یک نفر دوباره مهاجر شده است. بنابراین عودت کننده‌های ما نزدیک سه برابر کسانی است که در مدت چند سال کشور را ترک کردند. در طول پنج سال بنا بر معلوماتی که ما در دست داریم. یک میلیون و هشت صد و بیست هزار و یازده تن دوباره به کشور عودت کرده‌اند.»
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان گفت که در ۵ سال گذشته بیش از یکصد و یازده هزار تن به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند که بیکاری، فقر، جنگ و ناامنی از جمله عوامل مهاجرت از کشور می‌باشد.
آقای بلخی در زمینه بیجا شدگان داخلی نیز گفت که در پنج سال گذشته بیش از یک میلیون و هفت صد هزار نفر در اثر جنگ‌های داخلی بیجا شده‌اند.
وی افزود:» در طول پنج سال از ۱۵ ولایت افغانستان یک میلیون و هفت صد و بیست و هشت هزار و ۱۷۵ تن در اثر جنگ‌های داخلی بیجا شدند که از مجموع بیجا شدگان در این ولایت‌ها یک میلیون و شش صد و سی و پنج هزار و ۱۹۵ نفر دوباره به خانه‌های خود برگشته اند.»
وی تاکید کرد که وزارت مهاجرین ازمجموع بی‌جا شدگان ۱۵ ولایت ۹۷ فیصد مشکلات بی‌جا شدگان را حل کرده است و به بی‌جاشدگان سرپناه داه است و تنها ۳ فیصد از بی‌جاشدگان در فضای باز زندگی می‌کنند.
درهمین حال لارنس هارت رییس عمومی اداره مهاجرت در افغانستان از استفاده سیستم جدید بنام «دی تی ام» یا سیستم ردیابی بی‌جا شدگان خبر می‌دهد که از این سیستم برای ارایه‌ آمار و ارقام بی‌جا شدگان وعودت کنندگان استفاده می‌شود.
آقای لارنس هارت گفت:» این سیستم ما را قادر می‌سازد که بفهمیم که چی تعدا افراد بخاطر جنگ مناطق خود را ترک کرده اند و درکجا موقعیت دارند و همین‌طوراین سیسیتم از نیازهای آنان معلومات ارایه می‌دهد».
وی تاکید کرد که معلومات حاصل شده از این سیستم دولت افغانستان را کمک می‌کند تا سیاست‌های آگاهانه را در ارتباط به ارایه خدمات و در استقامت‌های مشخص ارایه خدمات تحت رهبری وزارت مهاجرین هماهنگی کند و برای ارایه پاسخگویی از وضعیت مهاجرین در سکتورهای مختلف معلومات دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.