وزیر مهاجرین: مهاجران و عودت‎کننده‎گان در شهرها مستقر می‎شوند

/

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌‎گان افغانستان می‌گوید برنامۀ جدیدی را تدوین کرده که بر اساس آن مهاجرانی که به افغانستان عودت می‌کنند، به جای ساکن‌شدن در شهرک‌ها، در روستاها و شهرها مستقر می‌شوند.
در یازده سال اخیر در ۲۲ ولایت افغانستان شهرک‌هایی برای مهاجران بازگشته ساخته شدند، اما بیشتر مهاجران به دلیل دوری این شهرک‌ها از مراکز شهری، بی‌کاری و نبود خدمات عامه، این شهرک‌ها را را ترک کرده اند.
جماهیر انوری، وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان روز گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با رییس اداره ارگان‌های محلی گفت: «اکثر زمین‌هایی که برای مهاجران داده شده، […] از شهر دور هستند».
آقای انوری گفت بر اساس استراتژی جدید این وزارت، قرار است مهاجرانی که به افغانستان باز می‌گردند، در روستاها و شهرها جابجا شوند؛ زیرا به گفتۀ او، زمینه زنده‌گی و نیازهای اولیه عودت کننده‌گان در این مناطق مساعدتر است.
وزیر مهاجرین افغانستان گفت که پس از این وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی، برنامه های خود را بر اساس استراتژی جدید تنظیم خواهند کرد. او همچنان گفت پولی که برای اسکان برگشت کننده‌گان داده می‌شود، بر اساس همین برنامه به مصرف خواهد رسید: «تفاهمنامه‌هایی را با وزارتخانه‌ها و از جمله ارگان‌های محلی امضا کردیم تا برنامه‌های ما در پالیسی ملی گرفته شود. اولویت‌های ما مستقیماً در بودجه ملی شامل می‌شوند».
اداره ارگان‌های محلی در توزیع زمین و حل معضل قانونی توزیع زمین برای عودت کننده‌گان با وزارت مهاجرین همکاری می‌کند.
عبدالخالق فراهی، اداره ارگان‌های محلی تفاهمنامه ای را با وزیر مهاجرین امضا کرد که بر اساس آن، والی‌ها و مقام‌های محلی در ۳۴ ولایت از برنامه جدید وزارت مهاجرین حمایت می‌کنند.
کاهش برگشت کنندگان
این در حالی است که برگشت مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
آقای انوری گفت: «با وجود تبلیغات و هیاهویی که به خاطر ۲۰۱۴ است، حدود ۳۰ هزار مهاجر ما عودت کرده است. در سال گذشته این تعداد بیشتر از ۹۰ هزار بود».
بر اساس اظهارات وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، در حال حاضر ۱٫۶ میلیون مهاجر با با اسناد مهاجرت در پاکستان زنده‌گی می‌کنند. اخیراً کارت اقامت این مهاجران تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد. وزیر مهاجرین افغانستان همچنان یادآور شد که حدود یک میلیون مهاجر این کشور در پاکستان دارای مدرک قانونی نیستند.
علاوه بر این، ۹۴۰ هزار مهاجر با مدرک قانونی مهاجرت و ۱٫۴ میلیون مهاجر دیگر بدون مدرک اقامت در ایران زنده‌گی می‌کنند.
براساس اظهارات حکومت افغانستان، از ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار مهاجر افغان در کشورهای دیگر زنده‌گی می‌کنند. این مقام گفت که افغان‌های مهاجر در تقریباً ۷۰ کشور دنیا پراگنده هستند.
وزیر مهاجرین افغانستان گفت افغان‌هایی که در کشورهای همسایه و سایر کشورها زنده‌گی می‌کنند، خود باید در رابطه با برگشت به افغانستان با در نظرداشت شرایط و اوضاع، تصمیم بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.