وقتی اشرف‌‌غنی بیانیۀ بی‌بی‌گل را می‌خواند!-یادداشت‌هایی از محفل گرامی‌داشت از روز جهانی زن

۱۷ حوت ۱۳۹۳

ناجیه نوری
پنجشنبۀ هفته گذشته، وزارت امور زنان از هشتم مارچ روز جهانی زن در تالار لیسه امانی با حضور اشرف‌غنی رییس‌جمهور کنونی و حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین تجلیل کرد. در این مراسم، بی بی‌گل بانوی اول و دکتر غنی صحبت کردند و نکات جالبی در سخنان رییس‌جمهور غنی وجود داشت.
رییس‌جمهور با سلام و صلوات سخنرانی خود را آغاز کرد و خطاب به حاضرین تالار که اکثریت بانوان بودند، گفت: زنان در اسلام از جایگاه خاص و ویژه برخور دارند و دارای mnandegar-3حقوق و امتیازی اند که برای به دست آوردن آن باید عالمان دین به مردم آگاهی دهند.
دکتر غنی گفت: «زنان نیز برای نهادینه‌ساختن اسلام مبارزات زیادی کردند و اولین شهید زن در اسلام نسیمه بود!.»
پس از شنیدن نام نسیمه به عنوان اولین شهید بانو در اسلام، یک هیاهو، هم‌همه و سر وصدا‌ها در تالار پیچید که برای مدتی نظم تالار را برهم زد و سپس ظاهراً یکی از بانوانی‌که در صف‌ نخست تالار نشسته بود، گفت: رییس صاحب سمیه… !
دکترغنی گفت، ببخشید اولین بانوی شهید اسلام سمیه بود و سپس با تاکید گفت: ببخشید عینک که نباشد این مشکلات پیش می‌آید و بعداً عینک خود را به چشم کرد و دوباره به سخنرانی شروع کرد.
اما بار دیگر مثل این‌که متن سخنرانی رییس‌جمهور با متن سخنرانی بی بی‌گل بانوی اول افغانستان که قبل از دکتر غنی سخنرانی کرده بود و متن را روی میز خطابه فراموش کرده بود، قاطی شده و دکتر غنی متن سخنرانی خانمش را به خوانش گرفته بود.
رییس‌جمهور به محض توجه به این نکته، خطاب به حاضرین گفت: ببخشید مثل این‌که این متن سخنرانی بی‌بی‌گل است.!
دکتر غنی خطاب به مسوولی که آن متن سخنرانی را روی میز خطابه گذاشته بود، گفت: عبدالله جان متن سخنرانی بی بی گل را برنداشتی؟
از نکات جالب دیگر سخنرانی آقای‌ غنی در این محفل، یکی هم این بود که از حامد کرزی به عنوان «رهبر ملی» یاد کرد.
و در پایان سخنرانی خود گفت: یکبار دیگر تاکید می‌کنم که وزارت امور خارجه را از وجود مسایل قومی، فامیلی و خویشاوندی تصفیه کرده و زمینه را برای جوانان و کسانی‌که با استعداد، توانمند و شایسته هستند؛ اما شناخت فامیلی ندارند، در این وزارت مساعد می‌سازم. در این لحظه یکی از شرکت کننده‌گان که کنار من نشسته بود، به گوش من گفت: رییس صاحب جمهور اصلاً وزارت مالیه، معارف و مخابرات را فراموش کرد که قومی‌گرایی در این وزارت‌ها بی‌داد می‌کند.
پس از شنیدن این سخنان، این طور تصور کردم که شاید اکثریت حاضر در تالار این انتظار را از رییس‌جمهور غنی داشتند که در مورد قوم‌گرایی در وزارت‌های مالیه، مخابرات و معارف که تمامی پُست‌های کلیدی این وزارت‌ها به یک قوم خاص و در وزارت معارف به یک ولایت و حزب خاص تعلق دارد، نیز سخنانی داشته باشد و این وزارت‌ها را نیز از مسایل قومی، سمتی و زبانی تصفیه کند؛ اما متاسفانه چنین نشد و هیچ نکته‌یی در مورد این وزارت‌ها گفته نشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.