وقفـۀ وخـیم

احمدولی مسعود/ شنبه 29 قوس 1393/

در اواخر جنگ بود که خرابی صحت روزولت در امریکا، بحران سیاسی خلق کرد که چرچیل آن را به نام «وقفه»ی وخیم یاد کرد. منظورش این بود که جانشین روزولت در این مرحله، برای زعامت آماده نبود و این حالت مشکلات خطیری به کشور به وجود آورد.
نزدیک به یک سال می‌شود که وقفه‌یی در افغانستان نیز پدید آمده است که اگر به زودی‌ها پر نشود، به وقفۀ وخیم خواهد انجامید و بحران چارسو، mnandegar-3کشور را به ضربات مهلکی مواجه خواهد ساخت که تلافی‌اش سال‌ها را خواهد گرفت.
این کاملاً یک امر طبیعی است که ادارۀ یک کشور به رییس‌جمهور، رییس اجرائیه، معاونین، وزرا و روسای بیشتری ضرورت دارد، اما آن‌چه در وضعیت موجودِ ما شدیداً ضروری می‌باشد ظهور زعامتی است تا کشور را از این وقفه بیرون آورده و از بحران برهاند.
رهبری دولت تا دیر نشده، چارچوب دولت وحدت ملی را ایجاد نموده و قانون‌مند سازند و با استفاده از همۀ عناصر تأثیرگذار، زعامت ملی را به وجود آورند تا به وضعیت کشور به گونۀ بنیادی در این مرحلۀ حساس رسیده‌گی شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.