ویس برمک بحیث نامزد وزیر وزارت داخله معرفی شد

گزارشگر:دوشنبه 23 اسد 1396 ۲۲ اسد ۱۳۹۶

mandegar-3ارگ ریاست جمهوری با پخش خبرنامه ای می گوید که به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۱) ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم ویس احمد برمک، بحیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.
به حکم رئیس جمهور غنی؛ ویس برمک بحیث نامزد وزیر وزارت داخله کشور معرفی شد.
ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه ای ارگ آمده است که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید. یک روز پیش از این نامزد وزارت اقتصاد هم به حیث سرپرست به آن وزارت معرفی شده است. گفتنی است که اقای جاهد وزیر پیشین این وزارت به حیث مشاور اقای غنی در امور امنیتی مقرر شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.