۶٠٠٠ مکـتب اعـمار و٧٠ درصـد مـکاتب حرفـوى می‌شونـد

۱۶ سرطان ۱۳۹۷

حکومت از اعمارشش هزارباب مکتب طی دوسال و مبدل شدن هفتاد در صد مکاتب در سطح کشور به مکاتب حرفوی در پنج سال آینده خبر داد.
نماینده حکومت این مطلب را در سومین مناظره شهروند وارگ، بیان کرده است.
در خبرنامه به نقل ازمسوولان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی تصریح شده است که کار روی اصلاح نصاب تعلیمی و تحصیلی در مطابقت با معیارهای جهانی و نیاز بازار جریان دارد.

mandegar-3همایون قیومی، مشاور ارشد رییس ‌جمهور در امور زیربنا، ضمن اشاره به توجه جدی رییس‌جمهور به روند آموزش گفت که حکومت پلان دارد تا شش هزار مکتب را طی دو سال آینده در سراسر کشور اعمار کند.
مقام ها در این برنامه بازنگری و انکشاف نصاب، ایجاد رشته‌های جدید بر اساس نیاز بازار، ارتقای ظرفیت استادان، بازنگری ساختارهای تحصیلات عالی، توجه به ولایات کمترانکشاف ‌یافته، تحقیقات علمی، افزایش سهم زنان و توجه به بهبود خدمات تحصیلات عالی برای محصلان» را از اولویت‌های حکومت برای بهبود تحصیلات عالی در کشور شمردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.