پاسخ داکتر عبدالله به معترضان

سه شنبه 28 دلو 1393/

رییس اجرایی دولت وحدت ملی، گفته است ارزش‌های جهاد و مقاومت، متعلق به همه مردم افغانستان است و پای‌مال خواست‌های شخصی کسی نخواهد شد.
عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در نخستین نشست کابینۀ تازه سخن می‎زد، در پاسخ به اظهارات اخیر شماری از رهبران جهادی گفت: ارزش‌های جهاد ارزش‌های ماندگار افغانستان است که با خون هزاران شهید به دست آمده و این ارزش‌ها تحت هیچ شرایطی پای‌مال امmnandegar-3یال شخصی و خودخواهانه کسی نخواهد شد.
استاد عبدرب الرسول سیاف و برخی از چهره‎های دیگر جهادی، روز یک شنبه در نشستی در کابل در پیوند به سالروز خروج نیروهای شوروی از کشور، از کنارزدن مجاهدین از قدرت در دولت وحدت ملی به شدت انتقاد کردند.
اما داکتر عبدالله گفت: «من به این مفکوره معتقد نیستم که اگر خودم وزیر بودم رییس بودم ارزش‌های جهاد قدردانی شده و اگر نبودم نشده.»
رییس اجرایی دولت وحدت ملی همچنین گفت که پیامی که از آدرس گردهمایی روز یک شنبه منتشر شد، خاطر شماری از مجاهدین را آزرده کرده و قرار نبود چنین پیامی داده شود.
او گفت که در این مورد در فرصت مناسبی به تفصیل سخن خواهد گفت.
در نشست روز یک شنبه، به شمول استاد سیاف، اسماعیل خان و بسم الله خان وزرای پیشین دولت حامد کرزی نیز به انتقاد از سیاست حکومت وحدت ملی در برابر مجاهدین پرداختند.

اشتراک گذاري با دوستان :