پاسخ رییس اجرایی به هیأت مجلس در پیوند به تأخیر در معرفی کابینه: نامزدان ما هفته‌ها پیش مشخص شده است/ امـا از رییـس جمـهور درک نـدارد

سه شنبه 9 جدی 1393/

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با هیأت اداری مجلس نماینده‎گان گفته است که لیست نامزد وزرایی که مربوط رییس جمهور غنی می‌شود، تاهنوز نهایی نشده است.
آقای عبدالله گفت: فهرست نامزد وزرای خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‎گان نهایی کرده است.mnandegar-3
آقای عبدالله گفت که رییس‌جمهور تا حال، فقط دو نامزد وزیر را نهایی کرده و سایر نامزد وزرا باقی مانده است.
آقای عبدالله با ابراز نگرانی گفت که حضور سرپرست‌ها در رأس وزارت‌خانه‌ها و ولایات، وضعیت افغانستان را در حالت بدی قرار داده و تلاش‌های جدی برای معرفی نامزد وزرای کابینه جریان دارد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، در این دیدار جزئیات مفصل از دلایل تأخیر را با نماینده‌گان به‌صورت موردوار برای آگاهی یافتن رییس مجلس نماینده‌گان و روسای کمیسیون‌های هژده‌گانه شرح داده و افزود:
«برمبنای وعده‌یی که ما ( رییس اجراییه و رییس جمهور) در روز تحلیف به مردم سپرده بودیم، کار روی تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی را برمبنای توافقنامه سیاسی آغاز کردیم. دور اول گفت‌وگوها روی حضور و عدم حضور وزیر صاحبان بود که در سیزده سال گذشته در کابینه حضور داشته اند. بالاخره فیصله شد که از وزیر صاحبان سیزده سال گذشته کسی در کابینه حضور نداشته باشند. دور دوم گفت‌وگوها در مورد حضور و عدم حضور نماینده‌گان محترم مردم در پارلمان، انجام شد. بالاخره بعد از تاکید و اصرار رییس جمهور مبنی بر عدم حضور نامزد وزیر از میان نماینده‌گان مردم در پارلمان، ما به‌خاطر تسریع کار معرفی‌شدن کابینه این تقاضا و تأکید رییس جمهور را نیز قبول کردیم. هرچند که مطرح کردن این پیش‌شرط هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد».
هم چنان، داکتر عبدالله عبدالله در این دیدار خطاب به رییس مجلس نماینده‌گان و روسای کمیسیون‌های هژده‌گانه مجلس افزودند:
«در تمام این مدت تأکید من به عنوان رییس اجراییه در خصوص معرفی شدن به موقع کابینه، کمتر از تاکید شما به عنوان نماینده‌گان مردم و کمتر از انتظار مردم نبوده است. در صحبت دیشب، وقتی ما روی نام‌های نامزد وزیران صحبت کردیم، به جز دو اسم یعنی نامزد وزیران وزارت دفاع و مالیه، هیچ اسمی نزد رییس جمهور کشور نهایی نبود. در حالی که ما از هفته‌های گذشته به این سوی تمامی نامزدانی که از جانب ما معرفی می‌شوند را نهایی کرده‌ایم و از این میان نامزدان شش کرسی را به رییس‌جمهور کشور در میان گذاشته‌ایم».
رییس اجرایی کشور، ضمن ارایه معلومات بیشتر از جزئیات آنچه در جریان گفت‌وگوها میان جناب او و رییس جمهور محمد اشرف غنی گذشته است، به رییس مجلس نماینده‌گان و روسای کمیسیون های هژده‌گانه گفت:
«من یکبار دیگر تاکید می‌کنم که به هر صورت ممکن تا ختم وعده‌یی که رییس جمهور و من قبل از رفتن به کنفرانس لندن سپرده بودیم، کار معرفی کابینه را نهایی می‌کنم. قرار است در دیدار که فردا شب با جناب رییس جمهور کشور داریم، کار روی نهایی کردن اسم نامزد وزیران را به آخر برسانیم و امید وارم تا فردا شب لست که از جانب رییس جمهور کشور معرفی می‌شود نهایی شود».
در پایان این دیدار، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان ضمن تشکر و قدردانی از رییس اجراییه کشور، گفت:
«با صحبت‌های همه جانبه و معلومات مفصلی که شما از جزئیات کار در این مدت ارایه کردید، ما پاسخ‌های مان را گرفتیم. ما ضمن این‌که به زودی با رییس جمهور کشور نیز می‌بینیم، امیدوار هستیم که شما در دیدار فردا شب‌تان کار روی نهایی‌شدن لست نامزد وزیران را نهایی کنید».
در همین حال، عرفان الله عرفان عضو هیأت اداری مجلس نماینده‎گان گفته است که این مجلس منتظر است حکومت تا روز پنج شنبه، سرنوشت کابینه را روشن کند در غیر آن، مجلس روز شنبه، در برابر حکومت تصمیم جدی را روی دست خواهد گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.