پاسخ وزارت تحصیلات عالی به اعتراض‌‌کننده‎گان: چهارهزار تن از ولایات ناامن در دانشگاه‌ها جذب می‎شوند!

/

ده‌ها تن در اعتراض به ناکامی حدود ۱۰۰ هزار داوطلب کانکور روز شنبه در کابل تظاهرات کردند. تظاهر کننده‌گان خواستار باطل‌شدن نتایج کانکور و استعفای وزیر تحصیلات عالی شدند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید براساس یک طرح جدید هزاران بی‌نتیجه کانکور از ولایت ناامن به دانشگاه‌های دولتی جذب می‌شوند.
عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در پاسخ به خواست تظاهر کننده‌گان گفت: «یک طرح دیگر هم وجود دارد که براساس آن برای مناطقی که نا امن هستند، برای پنج سال چهار هزار تن جذب می‌شود. یک کمیته این کار را انجام می‌دهد و عنقریب چهار هزار تن جذب می‌شوند».
این تظاهرات که از دانشگاه کابل آغاز شد، در برابر دروازۀ پارلمان افغانستان به پایان رسید. اشتراک کننده‌گان این تظاهرات مدعی بودند که حق شان در امتحان کانکور ضایع شده است.
اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که هیچ تقلبی در کانکور وجود نداشته است. او گفت کسانی که تقلب کرده به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده اند. با این همه، عده‌یی از نتیجه کانکور ناراضی هستند. رومل یکی از اشتراک‌کننده‌گان این تظاهرات گفت: «نمره‌هایی را که به ما داده‌اند هیچ قابل قبول ما نیست. به من ۲۰۳ نمره داده اند، چرا نمره ام را کم کرده اند».

ولایاتی که بیشترین کامیاب را دارند
ولایات فاریاب، ارزگان، پکتیکا، دایکندی، هلمند و فراه بیشترین درصدی متقاضیان کامیاب را در امتحان کانکور دارند. اعتراض کننده‌گان می‌گویند چرا از یک ولایت ۹۰ درصد و از ولایت دیگر ۲۰ درصد اشتراک‌کننده‌گان کانکور به دانشگاه‌ها راه یافته اند.
وزارت تحصیلات عالی می‌گوید ولایاتی که بیشترین درصدی افراد کامیاب را دارند، براساس لیاقت به دانشگاه‌ها راه یافته اند و هیچ تقلبی در این ولایات وجود نداشته است. صفی الله، یک معترض دیگر گفت که همه می‌خواهند حق خود را به دست آورند: «من از نمره‌یی که گرفته ام قناعت ندارم من بی‌نتیجه هستم و نمی‌دانم که چه کنم».
تظاهر کننده‌گان می‌گفتند تقلب در امتحان کانکور ضربه شدیدی به روحیه دانش آموزان می‌زند و سبب می‌شود که هزاران تن بی‌سرنوشت بمانند.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی می‌گوید هرسال هزاران تن به شمار اشتراک کننده‌گان کانکور افزوده می‌شود و دانشگاه‌های افغانستان ظرفیت پذیرش تمامی متقاضیان را ندارند. در حال حاضر حدود ده میلیون تن در مکاتب افغانستان مصروف آموزش هستند که غالبا پس از فراغت از صنف دوازده برای ورود به مراکز تحصیلات عالی آماده می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :