پاس حکومت به مجلس

یک شنبه 16 حوت 1394/

رییس‌جمهور غنی فرمان تقنینی آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را امضا کرد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که آقای غنی پس از مشورت با نماینده‌گان مجلس و سناتوران فرمان تقنینی را امضا کرده است.
این فرمان بار دیگر به مجلس نماینده‌گان خواهد رفت. مجلس دور جدید تقنینی خود را امروز یکشنبه آغاز می‌کند و در روزهای آینده بار دیگر به mandegar-3فرمان رییس‌جمهوری رأی خواهد داد.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهوری، ابراز امیدواری کرد که شورای ملی حکومت را در آوردن اصلاحات انتخاباتی کمک کند.
کار کمیتۀ گزینش منتظر تأیید شورای ملی می‌باشد. شورای ملی پیشتر فرمان تقنینی ریاست جمهوری را با اکثریت آرا رد کرده بود.
این درحالی است که کمیتۀ گزینش پیشتر به کارش آغاز کرده بود. اما مخالفت مجلس سبب شد این کمیته معلق شود.
اکنون، رهبران دولت ظاهراً روی ترکیب این کمیته اختلاف دیدگاه دارند. یکی از رهبران خواستار تغییر در فهرست کمیتۀ گزینش می‌باشد، اما دیگری بر ادامۀ کار اعضای پیشین آن تأکید می‌ورزد.
اصلاح نظام انتخاباتی، بخش مهم توافق نامۀ سیاسی رهبران دولت وحدت ملی می‌باشد. بسیاری از تحلیلگران به اصلاحات مدنظر حکومت بی‌باور هستند.
به باور آنان، بخشی از حکومت اراده‌یی به اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد. از همین‌رو، به بهانه‌های مختلف این پروسۀ اجتناب‌ناپذیر را به تأخیر می‌اندازد.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از پیشرط‌های کمک جامعۀ جهانی به دولت افغانستان نیز می‌باشد.
نماینده‌گان کشورهای خارجی در افغانستان همواره گفته‌اند که بدون اصلاحات انتخاباتی، یک دالر هم به برگزاری انتخابات افغانستان کمک نخواهند کرد.
آن‌ها اصلاحات در نظام فاسد انتخاباتی افغانستان را یک ضرورت و نیاز می‌دانند.
برخی ازنماینده‌گان مجلس گفته‌اند که پیش از فرستادن فرمان تقنینی به پارلمان باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شوند؛ زیرا برخی نماینده‌گان فکر می‌کنند که اعضای کنونی در سمت‌های شان باقی خواهند ماند و در صورت مخالفت با آنان ممکن است در انتخابات آینده دچار مشکل شوند.
در این حال، رییس اکسین می‌گوید که حکومت می‌تواند این فرمان را به مجلس نفرستد.
به گفتۀ جانداد سپین‌غر، این کار را بارها حامد کرزی کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.