پاکسـتان بـازى می‌کنـد افغانسـتان روزگمى

یک شنبه 29 قوس 1394/

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمد ولی مسعود
با انجام موفقانۀ دور جدید مانورهـاى جنگى و مرگبار یکساله، پاکستان امروز از موضع قدرت حرف اول را در زمینه‌هـاى امنیتى و سیاسى افغانستان می‌زند. کلید جنگ را با خود داشت، درامۀ صلح را نیز از آن خود کرد و امروز در انظار جهـانیان برایمان حتا نقش مصلح، کلان و تصمیم گیر را بازى می‌کند !
ملا عمر مفقود می‌شود، ملا منصور اعلام می‌گردد و با درامۀ صلح اگر وارد دولت سازندنش، قرعۀ کار پروژۀ طالب و داعش را بنام ملا رسول خواهـند زد و با راه‌اندازى این درامه، پاکستان قادر می‌شود به گونۀ موازی از راه جنگ و صلح و از طریق دولت و داعش اهـداف خود را دنبال کند. هـرازگاهـى هـم که ضرورت افتد یا نمایشى برپا کنند، زمامداران حکومت را تحت عناوین و با شیوه‌هـاى مختلف و به هـر کجایى که بخواهـند به این‌سو و آن‌سو می‌کشانند و با گذشت زمان به عمق استراتیژیک خود نزدیکتر می‌شود.
اما زمامداران افغانستان ما دانسته یا ندانسته در درون این بازى‌هـا، روز خود را گم می‌کنند، در حالی‌که کشور پیوسته به کام پاکستان فرو می‌رود. زمامداران ما صرفاً با تکیه به دیگران نشانه‌هـاى غلط می‌گیرند و به مردم نیز آدرس غلط می‌دهـند. نه می‌دانند مملکت به کدام سو روان است و نه حتا مطمین وضعیت هـفتۀ بعد خود و اتفاقات ماحول خود می‌باشند.
زمامداران حکومتى ما در یک روزگمى تمام، در حجم ریز دانه‌هـاى سرگردان در میدان‌هـاى بازى‌هـاى کلان و پیچیده، کار مملکت را به خیر و حوادث و معاملات دیگران حواله کرده اند تا چه پیش آید؟!
ادامۀ این مسیر، سنگین ترین تاوان تاریخى را بالاى کشور ما خواهـد آورد که جبران آن چند نسل دیگر این سرزمین را آواره خواهـد ساخت؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.