« پاکستانی‌ها کلدار را در ولایات مرزی ترویج می‌کنند»/ بانک مرکزی: افغانی، در سامانۀ رژیم شناور بالا و پایین می‌رود

ابوبکر صدیق/ دوشنبه 18 اسد 1395/

برخی افراد پاکستانی‌ استفاده از کلدار را به‌جای پول افغانی در ولایات مرزی افغانستان ترویج می‌کنند.
برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار می‌گویند: برای ترویج استفاده از پول کلدار و برخی از اسعار خارجی دیگر در ولایات مرزی افغانستان دست‌های بیرونی به‌خصوص پاکستانی‌ها که مشکل سیاسی و مرزی با افغانستان دارند کار می‌کنند تا ارزش mandegar-3پول افغانی در ساحات مرزی افغانستان کاهش‌یافته و بجای آن از کلدار پاکستانی استفاده شود.
اما، مسوولان در بانک مرکزی افغانستان استفاده از کلدار پاکستانی و تومان ایرانی را در برخی ولایات مرزی افغانستان تأیید کرده می‌گویند که برای جلوگیری آن راهبردهای را در نظر دارند.
ایمل هاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در مصاحبه با روز نامۀ ماندگار می‌گوید: د افغانستان بانک سامانۀ رژیم شناور اداره شدۀ اسعار را در کشور تنظیم می‌کند که به اساس عرضه و تقاضای در بازار نرخ پول افغانی پاین و بالای می‌رود.
آقای هاشور افزود: پول افغانی به اساس عرضه و تقاضا که شاخص‌های اقتصادی بازار را تعین می‌کند، در نوسات قرار دارد. وقتی تقاضا بیشتر باشد ارزش آن در برابر اسعار خارجی بلند می‌رود و و قتی تقاضا کم شد کاهش می‌یابد.
به گفتۀ او، چون پول افغانی در فعالیت چارچوب اقتصاد بازار است، بناً نرخ ثابت را برای پول افغانی نداریم و در حال نوسان قرار دارد؛ اما نه نوسان فاحشی که مردم از خرید آن عاجز بمانند.
آقای هاشور تصریح کرد: در حال حاضر ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در حالت مطلوب قرار دارد که با تطبیق پروژه‌های کلان اقتصادی ارزش پول افغانی نیز افزایش خواهد یافت.
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می‌افزاید: بلند رفتن تقاضا به پول افغانی در این اواخر، ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی افزایش داده است.
آقای هاشور فعالیت بانک‌های خصوصی را در افزایش ارزش پول افغانی موثر خوانده افزود: اقتصاد افغانستان از سه سکتور زراعت، خدمات و صنعت تشکیل شده است و فعالیت در این سکتو‌ر‌ها به افزایش ارزش پول افغانی کمک می‌کند. بانک‌های خصوصی مردم را به باز کردن حسابات پس انداز و غیره تشویق کرده و بیشتر سپرده‌های مردم در این بانک‌ها به پول افغانی صورت می‌گیرد که این روند در افزایش ارزش پول افغانی کمک می‌کند.
آقای هاشور بیان کرد که هر اندازۀ که بانک‌های خصوصی در عرصۀ سرمایه‌ گذاری مردم را کمک و تشویق ‌کنند و زمینه‌های قرضه دهی را ایجاد کرده و تحرک اقتصادی را در کشور به‌وجود بیاورند، به افزایش ارزش پول افغانی تاثیر گذار است.
آقای هاشور در قسمتی از سخنان خود با اشاره به بانک‌ نوت‌های جعلی گفت: جلوگیری از ورد بانک‌نوت‌های جعلی در کشور دو بعُد دارد؛ در قدم نخست آگاهی دهی برای مردم است که بانک مرکزی افغانستان با نشر پوسترهایی در مراکز داد و ستد و اطلاعیه‌ از طریق رسانه‌ها این کار را انجام داده است؛ اما قسمت دیگر جلوگیری از ورد بانک‌نوت‌های جعلی به بازارها مربوط نیرو‌ه‌های امنیت و مرزی می‌شود که باید توجه جدی صورت گیرد.
آقای هاشور خاطر نشان کرد که در برخی از ولایات مرزی افغانستان تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در داد و ستد استفاده می‌شوند که علت آن کاهش پیشینۀ پول افغانی در برابر پول این کشورها و نداشتن تولیدات و صنعت می‌باشد.
به گفتۀ آقای هاشور، بانک مرکزی افغانستان برای جلوگیری استفادۀ پول‌ کلدار پاکستانی و تومان ایرانی در ولایات مرزی، دو راهبردی را در پیش گرفته است که اولی آگاهی از اضرار قتصادی پول کلدار و تومان به‌جای پول افغانی و دوم راهبرد دراز مدت اقتصادی است که به فعالیت‌ تمام نهادهای توسعه‌یی صادراتی، سرمایه گذاری و نهادهایی که در رشد اقتصادی دخیل هستند ارتباط می‌گیرد.
اما، رنگینه کارگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: استفاده از پول افغانی در داخل کشور هویت ملی را نشان می‌دهد و حفاظت آن مربوط تمام مردم افغانستان است که باید برای شگوفایی اقتصاد افغانستان و رشد ارزش پول افغانی در داد و ستد از آن کار گرفته شود.
بانو کارگر افزود: کمیسیون اقتصادی ملی مجلس نماینده‌گان با مسوولان بانک مرکزی افغانستان روی ممنوعیت استفاده از پول کلدار و تومان در ساحات مرزی کشور بحث کرده‌است؛ اما دولت و به‌خصوص بانک مرکزی افغانستان توجه نکرده است.
بانو کارگر، استفاده از اسعار خارجی را در داد و ستد روزمره به ضرر اقتصاد و ارزش پول افغانی دانسته می‌گوید: مسوولان د افغانستان بانک در عرصه ترویج استفاده از پول افغانی در کشور توجه جدی ندارند.
او گفت: برای ترویج استفاده از پول کلدار و برخی از اسعار دیگر در ولایات مرزی افغانستان دست‌های بیرونی به‌خصوص پاکستانی‌ها که مشکل سیاسی و مرزی با افغانستان دارند کار می‌کنند تا ارزش پول افغانی در ساحات مرزی افغانستان کاهش‌یابد و بجای آن از کلدار کار گرفته شود.
بانو کارگر تصریح کرد: دولت باید از اهمیت پول افغانی و تاثیر آن بالای اقتصاد و افزایش ارزش آن برای اقتصاد کشور برای مردم آگاهی دهی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :