پاکستان به پاس مبارزه با تروریسم ۶۸۸ میلیون دالر دریافت کرد!

۱۰ جدی ۱۳۹۱

پاکستان مبلغ ۶۸۸ میلیون دالر را از سوی صندوق حمایتی نیروهای ایتلاف (CSF) به عنون بازپرداخت هزینه‌هایی که در راه حمایت از ۱۵۰ هزار نیروی ایتلاف مستقر در مرز پاکستان و افغانستان صرف کرده، دریافت کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی تریبون، سلیم اچ. ماندی‌والا سناتور پاکستانی و وزیر دولت در امور مالی همراه با مقامات وزارت امور خارجه و بانک دولتی پاکستان دریافت این پول را تایید کردند.
یک منبع خبری در وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: پس از گزارش پنتاگون به کنگره امریکا در خصوص این مبلغ، تقریباً واضح بود که واشنگتن به زودی این مبلغ صندوق‌ حمایتی ایتلاف را به منظور بازپرداخت هزینه‌هایی که پاکستان در اثر جنگ با تروریسم متحمل شده تحویل خواهد داد.
در اگوست ۲۰۱۲ پاکستان، مبلغ ۱۲ /۱ میلیارد دالر را از سوی امریکا و از مسیر این صندوق دریافت کرد.
۶۰ درصد از این اعتبار به ارتش پاکستان اختصاص یافته و مابقی نیز صرف رفع کسری بودجه پاکستان می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.