پرتو نادری: زیر فشار نجفی قرار دارم!

/

پرتو نادری شاعر و نویسنده نام‌آشنای کشور به‌دلیل شکایت داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی، زیر فشار شدیدِ پولیس و دادستانی کل قرار دارد.
آقای نادری می‌گوید: هفت‌ماه پیش مقاله‌یی در مورد اظهارات داوودعلی نجفی که گفته بود «کرزی را من رییس‌جمهور ساختم ورنه داکتر عبدالله رییس‌جمهور می‌شد» نوشته، و اکنون آقای نجفی او را زیر فشار قرار داده است.
این مقاله آقای نادری ماه‌ها پیش در روزنامۀ ماندگار و سپس در روزنامۀ آرمان ملی به نشر رسیده است. اکنون گفته می‌شود که هر روز پولیس برای بازجویی به خانه و دفتر آقای نادری می‌آید و به‌تازه‌گی نیز کاغذی به وی داده‌اند که باید در دادستانی کل حاضر شود.
این در حالی‌ست که بر اساس قانون رسانه‌ها، بررسی چنین شکایاتی باید از سوی کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌یی صورت گیرد.
آقای نادری درباره نوشته خود می‌گوید: «من در آن مقاله از رییس‌جمهور افغانستان خواستم که در میدان حاضر شود و از آقای نجفی بپرسد که تو چه‌گونه تقلب کردی که من رییس‌جمهور شدم. به‌خاطر این‌که اگر رییس‌جمهور می‌خواهد از مشروعیت نظام خود دفاع کند، باید این مساله را روشن بسازد.»
به گفته آقای نادری، رییس‌جمهور باید در برابر این اظهارات نجفی از او بپرسد که اگر تقلب کرده، چه‌گونه تقلبی بوده، و اگر هم تقلب نکرده، باید پاسخِ اظهارات آقای نجفی داده شود؛ ورنه دور دوم ریاست‌جمهوری آقای کرزی زیر سوال قرار دارد.
آقای نادری خاطرنشان می‌سازد که مقاله‌اش را بر اساس سند شماره ۴۱۱ بر ۴۰۴ (اداره سمع شکایات ریاست‌جمهوری که در رأس آن اسدالله وفا قرار دارد) نوشته است. در این سند مشاور رییس‌جمهور کرزی از اداره عالی مبارزه با فساد اداری خواسته تا درباره اظهارات آقای نجفی تحقیق نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.