پروسـۀ طی مـراحل سفـر حجـاج الکتـرونیـکی می‌شـود

۲۳ قوس ۱۳۹۸

mandegarوزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و وزارت حج و اوقاف، تفاهم‌نامه‌یی را امضا کردند که بر اساس آن، پروسه طی مراحل سفر حجاج الکترونیکی می‌شود.
تفاهم‌نامۀ همکاری الکترونیکی شدن «پروسۀ حج» میان اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و وزارت ارشاد حج و اوقاف، دیروز توسط فهیم هاشمی وزیر مخابرات و عبدالحیکم منیت سرپرست وزارت حج و اوقاف به امضا رسید.
آقای هاشمی گفت که با عملی شدن این برنامه، سهولت‌های زیادی از نظر زمانی و همچنان از نظر طی مراحل اسناد در پروسه ثبت نام حجاج به میان خواهد آمد.
وی تصریح کرد، به اساس این تفاهم‌نامه، اداره آسان خدمت پروسه‌های موجوده‌یی حج و اوقاف را مطالعه، سیستم الکترونیکی حج را ایجاد و برای کارمندان این وزارت ورکشاپ‌های ارتقای ظرفیت را برگزار خواهد کرد.
آقای هاشمی افزود که سیستم الکترونیکی برای حجاج کشور اجازه می‌دهد که تمام مراحل فریضه حج از جمله، ثبت نام، پاسپورت، ویزه و معلومات رفت و برگشت را استفاده نموده و همچنان از عماره‌هار، تحویلی پول و سایر خدمات پروسه حج توسط سیستم الکترونیکی انجام می‌شود.
او بیان داشت که این سیستم یک گام بزرگ در الکترونیکی سازی خدمات عامه به حساب می‌آید و همچنان عواید و مصارف حج را به گونۀ موثر کنترل و مدیریت می‌کند.
سرپرست وزارت مخابرات تاکید کرد که این سیستم به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ایجاد می‌شود و در ولایت‌ها کارمندان اداره آسان خدمات کسانی را که قصد ادای حج را دارند در طی مراحل اسنادشان در هماهنگی با اداره‌های حج و اوقاف همکاری می‌کنند.
از سویی‌ هم، عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف، گفت که عملی شدن سیستم الکترونی پروسه حج، سهولت‌های بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد.
آقای منیب با اشاره بر این که پروسه حج در سال‌های گذشته یک پروسه شفاف بود، تاکید کرد که با عملی شدن این برنامه برشفافیت بیش‌تر و سهولت‌های بهتر نیز به میان خواهد آمد.
او افزود که ریاست‌های حج و اوقاف در ولایت‌ها با کسانی که قصد ادای حج را دارند، در راستایی طی مراحل اسنادشان با سیستم الکترونی همکار خواهند بود.
بر بنیاد گزارش وزارت ارشاد، حج و اوقاف، همه ساله بیش‌ از ۳۰ هزار تن قصد ادای حج به عربستان سعودی را دارند و روند طی مراحل پروسه حج بسیار جنجالی و زمان‌گیر است، اما با الکترونیکی شدن این پروسه، ساده‌سازی به میان می‌آیید و از ضیاع وقت جلوگیری خواهد شد

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.