پروسه ثبت نام رای دهنده‎گان به تعویق افتاد

/

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که پروسه ثبت نام رای‌دهنده‎گان جهت جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آینده، برای سی و پنج روز به تعویق افتاده است.
جلوگیری از تقلب در کارت‌های رای دهی، هماهنگی با پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی و آگاهی دهی بیشتر مردم عامه در مورد انتخابات از عواملی خوانده می‌شوند که پروسه ثبت نام رای دهنده‌گان را به تاخیر انداخته است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که آنان تلاش می‌ورزند تا کارت های رای دهی را طوری ترتیب نمایند که امکان تقلب در آن وجود نداشته باشد.
ضیا الحق امرخیل رییس دبیرخانۀ این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: «بخاطر این که تدابیر بیشتر امنیتی برای پروسه ثبت نام گرفته شود و مشخصات بیشتر امنیتی در کارت‌ها گنجانیده شود همچنان فرصت بیشتر برای توزیع تذکره الکترونیکی و آگاهی دهی عامه در این مورد ما پروسه ثبت نام را برای یک ماه و پنج روز دیگر به تعویق انداختیم.»
قرار بود پروسه ثبت نام رای دهنده گان در اول ماه ثور امسال آغاز گردد، اما نظر به تصمیم این کمیسیون این پروسه تا پنجم ماه جوزا همین سال به تعویق افتاد.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، کارت‌های جدید رای دهی برای آن عده از کسانی داده خواهد شد که الی شانزدهم ماه حمل ۱۳۹۳ هژده ساله می‌شوند.
قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواست تا جهت برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام مجدد صورت گیرد.
اما مقام های حکومت افغانستان این خواست را رد کرده و گفتند که این مساله به هشتاد میلیون دالر نیاز دارد که به گفته آنان حکومت این کشور قادر به پرداخت آن نمی باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :