«پس از سدۀ تاخت و ایستاده‌گی» رونمایی شد

سه شنبه 9 جدی 1393/

هارون مجیدی
mnandegar-3نخستین کتابِ امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان دیروز در کابل رونمایی و نقد شد.
در این برنامه، شماری از نویسنده‌گان، پژوهش‌گران، استادان دانشگاه و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
کتابِ «پس از سدۀ تاخت و ایستاده‌گی» توسط عبدالحفیظ منصور، اکرام اندیشمند و دکتر شمس‌الحق آریانفر نقد و بررسی شد.
در آغاز برنامه، امرالله صالح نویسندۀ کتابِ «پس از سدۀ تاخت و ایستاده‌گی» ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان در پیوند به نبشته‌ها و سخنرانی‌های آمده در این کتاب
گفت: «بیشترین نبشته‌ها و گفته‌های آمده در این مجموعه، مرتبط می‌شود به دورۀ پس از طالبان؛ یعنی ما یک سده تاخت و تاز و تهاجم را به تجربه گرفتیم که در عین سده، مردم افغانستان ایستاده‌گی کردند.»
آقای صالح هم‌چنان گفت: در آن زمان تصورِ ما این بود که آیا ۲۰۰۱، گشایش نو به افق تاریخ افغانستان است و ما می‌توانیم شاهد بنیان‌گذاری پدیدۀ دولت- ملت در کشور باشیم تا افغانستان را از دایرۀ فقر، بیچاره‌گی و بی‌اتفاقی نجات دهیم.
نویسندۀ کتاب پس از سدۀ تاخت و ایستاده‌گی، افزود: «در هیچ گوشه‌یی از این نوشته‌ها نمی‌یابید که از خود چهرۀ برتر ساخته باشم؛ در حالی که در حوادث گذشته، در بخش‌های مختلف شاهد و یا سهیم بوده‌ام و این موارد را آن‌چه بوده در این کتاب روایت کرده‌ام.»
عبدالحفیظ منصور نویسنده و نمایندۀ مردم در مجلس در پیوند به کتاب پس از سدۀ تاخت و ایستاده‌گی، گفت: نشر این کتاب گام خوبی‌ست و سرمشق برای کسانی است که در مقام و منصبی کار می‌کنند تا داشته‌های خود را نوشته و با مردم در میان بگذارند.
آقای منصور تأکید کرد: اگر این کار، سرمشق شود ما شاهد تحول بزرگی در کشور خواهیم بود.
آقای منصور افزود: «این کتاب با صحافت بسیار خوبی به نشر رسیده و ارزش آن را دارد تا در کتاب‌خانه‌ها نگهداری شود و هم‌چنان از نظر نوشتاری هم غلط‌های انشایی اندکی دارد و نویسندۀ کتاب از زبان‌های فارسی و پشتو برای رساندن مطالب خود استفاده کرده که کاری بس نیکو است.»
آقای منصور تأکید: آقای صالح، در حالی که در بخش نوشتن، آموزش رسمی و حرفه‌یی ندیده است اما با استعداد ذاتی که داشته کوتاه و گویا موضوعات را بیان کرده است.
آقای منصور نبود منبع و تواضع منفی نویسنده را از نقص‌های این کتاب بر شمرد.
محمداکرام اندیشمند نویسنده و یکی دیگر از سخنرانان این برنامه گفت: نویسنده روی مسایل اساسی تمرکز کرده و زمانی که خواننده این کتاب را می‌خواند، موارد مبهمی برایش باقی نمی‌ماند.
آقای اندیشمند افزود: نویسندۀ این کتاب در نوشته‌ها و گفت‌وگوهای خود در کنار این‌که، پاکستان را به عنوان عامل بی‌ثباتی در افغانستان معرفی کرده، تحلیل درستی از این کشور را نیز پیش کش کرده و برتری‌های این کشور را نسبت به افغانستان به تحلیل گرفته است.
آقای اندیشمند نیز با انگشت نهادن روی کاستی‌های کتاب از نویسنده خواست تا در چاپ‌های بعدی آن را در نظر داشته باشد.
آخرین سخنران و منتقد این برنامه، دکتر شمس الحق آریانفر بود. او گفت: بعد از اتفاق افتادن ۱۱ سپتمبر و موضوعاتی که به میان آمد، امریکایی‌ها کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته اند. اما، از طرف ما کارِ در خوری صورت نگرفته که آقای صالح به عنوان یکی از چهره‌هایی که در آن زمان حضور داشتند، این جریانات را در نوشته‌های آمده در این کتاب به گونۀ دقیق آورده اند.
آقای آریانفر تأکید کرد که گفته‌ها در پیوند به جهاد و مقاومت مردم افغانستان به پایان نرسیده و در این حوزه سخن‌های نگفتۀ زیاد وجود دارد. او از تمامی کسانی که در این جریان حضور مستقیم داشته اند خواست تا به بیان وقایع این دوره برای نسل امروزی بپردازند.
کتاب پس از سدۀ تاخت و ایستاده‌گی مجموعۀ ۱۵ نبشته، سخنرانی و گفت‌وگوی امرالله صالح رییس روند سبز افغانستان است که در ۳۰۳ برگ توسط نشر تکانک در ۲۰۰۰ نسخه در تابستان امسال در کابل به نشر رسیده است.
این برنامه، با صرف نان چاشت به پایان رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.