پس از عید نیروهای مختلف برنامه‌های خود را دارند

یک شنبه 11 سرطان 1396/

احمدولی مسعود در جلسۀ اتحادیۀ اروپا با حضور نماینده‌گان اتحادیۀ اروپا در کابل ، نمایندۀ ملکی ناتو، نمایندۀ یونما و جمعی از شخصیت‌های دیگر و همچنان در ملاقات‌هـاى جداگانه با سفیر انگلستان مقیم کابل و هـیأت دیپلماتیک اسپانیا، که در آخرین روز رمضان و سوم عید داشت، پیرامون وضعیت mandegar-3افغانستان نکات ذیل را توضیح داد:
ـ انکشافات یکى دوماه اخیر در کشور، عمق بحران اعتماد را به نمایش گذاشت و صلح و ثبات را در آینده‌هـاى نزدیک به یک امر دست نیافتنی مبدل ساخته است.
ـ پس از عید، نیروهای مختلف، برنامه‌های خود را آغاز خواهـند کرد، چون اعتمادشان به حکومت قطعاً از بین رفته است.
ـ گفته بودیم، حکومتی که نتوانست مشروعیت برای خود احیا کند، به فروپاشی سیاسی می‌رسد و داستان امروز هـمین است.
-هیچ کسی طرفدار سقوط نظام نیست، اما تغییرات اساسى در رهبری نظام، ساختار و سیاست نظام، حالا به یک ذهـنیت عمومى مبدل گریده است.
ـ انتخابات، زیر نظارت حکومت و کمیسیون موجود، تراژیدی بحران را عمیق‌تر خواهد ساخت. قطعاً باید میکانیزم مطمین تری را که بتواند فرآیند انتخابات را در رسیدن به حکومت مشروع تضمین نماید، جست‌وجو گردد، چون انتخابات یک اصل است و هیچ بدیلی ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.