پناه‌جویان افغانی در آلمان به دنبال برگشت به وطن هستند

شنبه 28 قوس 1394/

در کمتر از دو ماه اخیر بیش از ۳۲۰ پناهجوی تازه وارد افغانی به آلمان، به سفارت و قونسلگری‌های افغانستان مراجعه کرده و درخواست بازگشت به کشورشان را داده اند. سفارت افغانستان در برلین می‌گوید شمار این افراد رو به افزایش است.
این افراد نسبت به آینده خود در آلمان امیدوار نبوده و تلاش دارند به گونه داوطلبانه دوباره به وطن شان فرستاده شوند.
mandegar-3حمید صدیق، سفیر افغانستان در برلین می گوید در کمتر از دو ماه اخیر روند مراجعه افغان های پناهجو برای برگشتن داوطلبانه به کشور افزایش یافته و تا حال بیش از ۳۲۰ تن به دفاتر نمایندگی آنان مراجعه نموده اند تا پاسپورت دریافت کنند.
سفیر افغانستان در آلمان می‌افزاید: «در دو ماه گذشته بیش از ۳۲۰ پناهجوی افغان به قونسلگری‌های شهر مونشن، بن و سفارت ما در برلین مراجعه کرده اند که به گونه داوطلبانه به افغانستان بر گشتانده شوند. ما در گام نخست تلاش می کنیم که هویت آنان را مشخص بسازیم و در صورتی که پول در اختیار داشته باشند، در بدل هر پاسپورت ۱۲۰ یورو می پردازند و در غیرآن ما تلاش می کنیم که برای مدت یک سال پاسپورت رایگان نظر به حس انساندوستی برای هم وطنان خود صادر کنیم».
با توجه براین که برخی خانواده ها توانایی پرداخت چند هزار دالر را برای فرستادن جوانان شان به اروپا ندارند، دیده می شود که بیشتر پناهجویان از خانواده هایی اند که در وضعیت بهتر اقتصادی قرار دارند و یا برخی جوانانی که اقارب شان در حال حاضر در کشورهای اروپایی به سر می برند با پرداخت هزینه های هنگفت راه سفر در پیش می گیرند.
اما حمید صدیق می گوید یافته های آنان نشان می دهد که بیشتر داوطلبان برگشت به وطن در میان سنین ۱۵ الی ۲۵ قرار هستند.
او مهم ترین دلیل را این گونه خلاص می کند: «بیشتر این ها نوجوانی اند که حتی سن ۱۸ سال را تکمیل نکرده اند. شماری از این ها قبلا از افغانستان خارج شده بودند و با دست یافتن به فرصت خود را به آلمان رسانیدند. این ها انتظاراتی را که قبلا داشتند و صحبت هایی را که شنیده بودند برای زندگی در آلمان برای شان میسر نمی بینند. بیشتر این ها در افغانستان دارای فامیل اند و دق شدن پشت فامیل هم از عوامل دیگر بازگشت آنان به حساب می آید».
در پاسخ به این پرسش که احتمالا نبود امکانات اولیه برای زندگی عاملی برای تصمیم این جوانان به برگشت به افغانستان پنداشته خواهد شد یا خیر، سفیر افغانستان در برلین می گوید: «شرایط در ایالت های آلمان از هم دیگر متفاوت است. باآنهم با برخی از این افراد که صحبت داشتیم از امکاناتی مانند کورس زبان و نیازهای دیگر اولیه شکایت نمی کردند. ما در این خصوص با وزارت داخله و خارجه این آلمان هم در تماس هستیم و این ادارات مصمم اند که افزون بر فراهم آوری سهولت های زندگی برای پناهجویان در آلمان، به آنانی که به گونه داوطلبانه به کشورشان بر می گردند کمک های مالی مانند یک مقدار پول سفر خرج نیز بپردازند».
این گفته ها در حالی مطرح می شوند که هزاران افغانی در سال جاری میلادی با عبور از راه های دشوارگذر و پشت سر گذشتاندن دشواری های زیاد خود را به کشورهای پیشرفته جهان رسانده اند. این سفر به ساده‌گی میسر نشده و حتی در مسیر راه صدها پناهجو در نتیجه غرق شدن قایق حامل شان جان باخته اند.
گفتنیست برخی از این پناهجویان با رسیدن به اروپا رویاهایی که در سر داشتند را به سادگی تحقق پذیر ندانسته و پس از اندک زمان در تلاش اند که دوباره به کشورشان برگردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.