پنجمین دور آموزش‌های تابستانی میدیوتیک افغانستان به پایان رسید

8 سنبله 1393/

mnandegar-3در این برنامه بیش ۲۵ ژورنالیست و خبرنگار رادیویی از چندین ولایت کشور آموزش‌های برنامه سازی ر ا فراگرفتند.
این برنامه که به مدت شش روز در کابل راه اندازی گردیده بود اشتراک کننده گان در بخش های متنوع موضوعات مختلفی را فرا گرفتند.
حمید زازی مسوول دفتر مدیوتیک افغانستان می‌گوید،این دفتر در برنامه آموزش‌های تابستانی خویش که جهت ظرفیت بخشی خبرنگاران کشور از سال ۲۰۱۰ به این‌طرف دایر می‌گردد، این بار یکی از مهمترین نیاز مندی‌های عرصه رسانه‌یی کشور یعنی فرصت‌ها و مسایل نشرات رادیویی در کشور را بحث، و در پیوند با آن به خبرنگاران اشتراک کننده آموزش داد.
او افزود که این برنامه برای آموزش‌های تیوریکی تخصصیوهم‌چنان آموزه‌های عملی اختصاص یافته بود که در جریان آنتعمیم تجارب با بزرگترین بنگاه‌های نشراتی رادیویی کشور نیز صورت می‌گیرد.
آقای زازی هم‌چنان گفت: یکی از اهداف دیگر راه اندازی این برنامه‌های به میان آمدن شبکه‌ها و ارتباط بیشتر میان خبرنگاران افغانستانی در همآهنگی با همدگر روی موضوعات و سوژه‌های عمده کار کنند و از این طریق تبادل افکار داشته باشند.
خبرنگاران اشتراک کننده در این برنامه در جریان شش روز آموزشی برعلاوه شیوه‌های تنظیم برنامه‌های رادیویی مباحث دیگری چون: اعمار صلح اجتماعی و نقش رسانه در ترویج فرهنگ صلح، جامعۀ مدنی فرصتها و چالشها، حقوق زن و… فراگرفتند.
خبرنگارانی که در این برنامه اشتراک کرده بودند با ابراز رضایت از برگزاری چنین برنامه‌هایی خواستار تداوم این برنامه‌ها شدند.
گفتنی است که برنامه آموزش‌های تابستانی همه ساله با حمایت و تمویل وزارت خارجه کشور آلمان توسطمیدیوتیکافغانستانبرگزارمی‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.