پیام احمدولی مسعود در پیوند به دهمین سالروز شهادت استاد کاظمی

شنبه 13 عقرب 1396/

سید مصطفى کاظمى شهـید
پلى میان مجاهـد و نسل جوان تحصیل یافته؛
-هـم درد مردم را می‌فهـمید، هـم نسخه می‌داد؛
– دهـمین سالیاد شهـداى پارلمان در بغلان
در دهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی، آنچه با گذشت زمان آشکارتر می‌گردد، حقانیت اندیشه و عملکرد این شهید عدالتخواه می‌باشد.
mandegar-3شهید کاظمی در طول مبارزات سیاسی اش، تعهد و تدبیر، منطق و عقلانیت سیاسی، برنامه و بینش را توأم با هم چنان آمیخته بود که از وی یک مبارز موُمن، روشنفکر مجاهد و مقاومتگر ملی گرأ به تمام معنی ساخته بود.
شهید کاظمی از معدود کسانی در دنیای سیاست افغانستان بود که همواره تلاش داشت بجای مانع، پلی ایجاد کند و کشور را در یک دید کلان با هم وصل نماید، دقیقآ در همین مسیر با رسالت بزرگى که احساس میکرد، سرانجام جان خود را گذاشت.
در این روزگاری که بی اعتمادی ملی و بی تعادلی بین المللی به اوج خود رسیده است، کشور و مردم ما هرروز قربانی سیاست های بی موازنگی، انقطاب ها، گسست های اجتماعی گردیده اند، به علت کمبود نخبگان اندیشه ورز، برنامه محور، ملی اندیش و داعیه دارى، هـمانند کاظمى شهـید میباشد. شهید کاظمی با تفکر استراتیژیک و تعقل دولت داری، هم نبض جامعه را میدانست و هم نسخۀ میتوانست تجویز نماید.
به نیابت بنیاد شهـید احمدشاه مسعود بر روح کاظمی شهید، شهـداى بغلان، شهید انجنیر عبدالمتین، شهید محمد عارف ظریف، شهید نازکمیر سرفراز، شهید صاحب الرحمن همت، شهید صبغت الله زکی، شهید سید احمد حسین، شهید غلام علی، شهید سید سردار، شهید سید علی جان و شهید محفوظ دعا مینماییم و به خانواده هایشان همصدا و هـمراه می باشیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.