پیام احمدولی مسـعود به مناسبتِ آغاز سال نوِ خورشیدی

چهارشنبه 26 حوت 1394/

با شگفتن نوروز و بهـارِ دوباره، از خداوند مهربان برای مردمِ رنج‌کشـیدۀ کشورم، سالِ پیشِ رو را؛ سالِ فراموش کردنِ اندوه‌های سیاهِ زمستانی، سالِ امیـدواری، سالِ روشنایی، سالِ دوستی و صلح، و سالِ برخورداری از امنیت و آسایشِ همه‌گانی آرزو می‌کنــم.
نوروز یعنی همین پیام طبیعت، که باید به روشنایی امیــدوار بود!

mandegar-3

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.