پیام بنیاد شهید مسعود،به مناسبت ۱۸ حوت، سالروز یادبود مارشال افغانستان

۱۷ حوت ۱۳۹۳

هژدهم حوت، اولین سالروز وداع مارشال محمد قسیم فهیم، مرد جهاد و مقاومت، سنگردار بی‌ترس و از تبار یاران شهید مسعود را به فامیل محترم شان، خانوادۀ جهاد و مقاومت و عموم مردم کشور تسلیت می‌گویم.
امروز جای مارشال مملکت ما همچنان خالیست و اما هیبت شخصیتی وی در میان دولتمردان تا هنوز باقیست.
به نیابت بنیاد شهید مسعود، از خدای عزوجل استدعا دارم تا مارشال مرحوم را مغفور رحمت خود بسازد و فردوس برین را جایش بگرداند.
mnandegar-3با عرض احترام
احمد ولی مسعود
رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.