پیام بنیاد شهید مسعود به مناسبت چهارمین سالروز شهادت مولانا عبدالرحمن سیدخیلی

۱۸ حوت ۱۳۹۳

شهادت فرزانه فرزند این سرزمین، جوان رشید، فرمانده شجاع، مرد سنگر، مجاهد پاکباز و صدیق‌ترین یاران و پیروان شهید مسعود، مولانا عبدالرحمن سیدخیلی را برای فامیل معزز شان، خانوادۀ جهاد و مقاومت و یاران و همسنگرانش تسلیت می‌گویم.
از وقتی میشناسمش تا از هر کسی و از هرگوشۀ میشنومش، این رادمرد مومن، هرگز از سبک و سیاق جهاد و مقاومت و مردانگی و رزمنده‌گی بیرون نشد و تا دنیا دنیاست نام این mnandegar-3مدافع عزتمند برای همیش در فکر و ذکر مردان خدا باقیست.
شهید سیدخیلی با سیمای پرحرارت، جوهرۀ غیرت و عزت و نیروی ایمان و ایثار، چنان جایگاهی در قلب مردمان باز نمود که با دیدنش هرکه بی‌درنگ مجذوبش می‌‌‌‌شد.
سیدخیلی شهید، مردانه آمد، مردانه ایستاد و مردانه به حق پیوست و برای یک لحظه هم عزت خداداد را با هیچ متاعی برابر نکرد و جاویدانه شد.
با عرض احترام
احمد ولی مسعود
رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.