پیام بنیاد شهید مسعود در پیوند با حملات خونین اخیر و مسوولیت حکومت

۱۶ اسد ۱۳۹۴

شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۴

 

با درود بر روح قربانیان حوادث تروریستی کابل، لوگر، و سقوط چرخبال افسران اردوی ملی در زابل و اظهار تسلیت بر خانواده‌های شهدا.
به قول بسیاری از هموطنان با درک و با احساس ما، با ردیف کردن فقط کلمات یکنواخت و همیشگی، شاید در حد ادای مسوولیت اخلاقی، ظاهری و یاهم سیاسی کاری کرد که بیشتر بر می‌گردد بر مردم.
اما آنچه مسوولیت مستقیم حکومت، منحیث یگانه نهاد مسوول حفظ جان، مال و امنیت مردم می‌باشد و برای همین منظور ایجاد گردیده و باز بنابر همین ملحوظ، امکانات ملت را در mnandegar-3دست دارد و به خاطر همین فریضه، سوگند مسوولیت یاد نموده است، بسیار فراتر از ردیف کردن واژه‌های همه روزه می‌باشد.
آری، همه می‌دانیم که ناامنی در کشور ابعاد گسترده دارد و همه باید سعی خود را نمود و یک صف ایستاد، اما این مسوولیت حکومت است تا این همگرایی را مسوولانه ایجاد نماید.
مشکل همینجاست، وقتی خود حکومت یکصدا نباشد، خط دوست و دشمن و تعریف امنیت روشن نباشد، بی‌اعتمادی و فاصله میان حکومت و مردم و از همه مهمتر ستون پنجمی ای در کار باشد، یا به عبارۀ دیگر موضع حکومت نامعلوم، دوگانه، گنگ و نیابتی باشد، پس در آن صورت است که حکومت‌ها به جای حلال مشکلات مردم، خود به بخشی از مشکل مبدل می‌شوند.
چرا مقاومت ملی افغانستان، با وجود کمترین امکانات و جغرافیا در برابر همۀ نیروهای تروریستی تازه نفس، همچنان تا اخر در دل و دماغ مردم باقی ماند و تا اخر، روزنۀ امیدی بود برای همۀ مردم و چون دشمنانش از مسدود کردن این روزنه ناامید شدند، خود رهبر مقاومت را نشانه گرفتتند و به شهادتش رسانیدند.
امروز باید دریچۀ جدید امید برای مردم ایجاد کرد، چون مایوسیت مردم عام گردیده است.
با احترام
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.