پیام عاشورا چه‌گونه تحقق می‌یابد؟

یک شنبه 3 عقرب 1394/

اگر کسی، فتنه را در جمع سیاست حساب می‌کند، از عاشورا چیزی نیاموخته است: پیام دهم محرم!
اگر حقیقت روح عاشورا، ایثار است، پس پیام عاشورای امروزِ ما کاملاً روشن است. ایثار به مفهوم ایستادن و مبارزه کردن در مقابل وحشت، ظلم، بی‌عدالتی، نیرنگ، قوم‌فروشی و دین‌فروشی، آموزه‌هایی‌ست که باید از عاشورا آموخت.
mnandegar-3اما اگر کسی این فتنه‌ها را در جمع سیاست، محاسبه و توجیه نماید و یا هم به نام سیاست، فتنۀ دیگری برپا می‌کند و سرنوشت یک ملت را به بازی می‌گیرد، قطعاً در مقابل حقانیت عاشورا قرار دارد و اگر مجال یابد، این فتنۀ بازی‌ها، با گذشت زمان به عادت تبدیل می‌شوند و عمر بازیگران طولانی می‌گردد و وضعیت مردم بدتر می‌شود. وقتی هم نوبت جنایت و خیانتِ این گروه ظالمان به آخر می‌رسد، سپس به نسل نو تربیت شده‌های شیطان انتقال می‌یابد.
با درک و فهم این آموزه‌های ماندگار، ما امروز پیش از هر زمانِ دیگری به آگاهی، همگرایی و صداقت میان خویش ضرورت داریم تا بیش از این با مردم ما، با عزت و امنیت و غرور ملیِ ما بازی صورت نگیرد، دل‌های همه از ترس آغاز فصل دیگرِ بی‌چاره‌گی به لرزه نیاید و روزنه‌یی به نامِ امید کاملاً خاموش نگردد.
در روشنی کامل، با خرد جمعی، صداقت و ایمان در چارچوب یک حرکت قوی ملی به هم بپیوندیم تا جلو فتنه‌ها گرفته شود و برای مردم امید خلق گردد و پیام عاشورا تحقق یابد.

احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :