پیشنهاد غنی برای ساخت کتابخانه در آرامگاه قهرمان ملی افغانستان چه بود؟

۲۳ سنبله ۱۳۹۸

اشرف غنی: «من به بنیاد مسعود پیشنهاد کرده بودم که به ایجاد یک کتاب‌خانه در مزار مسعود شهید من شخصاً کمک می‌کنم. اونا مفکوره‌های دیگری داشتند».
احمدولی مسعود: چند ماه قبل آقای امرالله صالح به نماینده‌گی از آقای غنی پیشنهاد امکانات مالی را برای تکمیل آرامگاه قهرمان ملی داد. گفتم‌ مس

وولیت بخش اجرایی بنیاد می‌باشد. چند روز بعد سه نفر هیأت تخنیکی ریاست‌جمهوری به خانه آمدند. نقشۀ آرامگاه را با مسوولین بنیاد نیز به خانه خواستم. مسوول پروژه توضیحات لازم را داد. هیأت گفت: اما رییس صاحب جمهور می‌خواهد از پول شخصی خود کتاب‌خانه‌یی در آرامگاه بسازد.
سرانجام برای هیأت ریاست‌جمهوری گفتم که بهتر است آقای اشرف غنی در مقام رییس حکومت رسماً تحت عنوان «جهت تکمیل آرامگاه شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان یکی از آبدات تاریخی کشور کمیسیون/هیأت/دفتری…موظف گردید» مکتوبی صادر نماید و بعد کارتان را در هماهنگی با مسوولین پروژه آغاز نمایید.
همین بود و همین شد، هیأت ریاست‌جمهوری رفت و دیگر خبری نشد. مفکوره همین بود.

احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

mandeger

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.