پیمان امنیت جمعی: افغانستان گذرگاه تروریستان شده است

گزارشگر:شنبه 4 قوس 1397 ۲ قوس ۱۳۹۷

سازمان پیمان امنیت جمعی از ناامنی‌های فزاینده و اوضاع شکنندۀ افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
سیمی ریکوف رییس سازمان پیمان امنیت جمعی با انتشار‌ بیانیه‌یی اعلام کرده است که افغانستان به گذرگاهی برای عبور تروریستان داعش به سوی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده است و درآمد گروه‌های تروریستی از طریق تولید و قاچاق موادمخدر در افغانستان تأمین می‌شود.
سیمی ریکوف بر ضرورت هماهنگی پیمان امنیت جمعی با سازمان ملل متحد و کشورهای مستقل مشترک المنافع برای تشدید مبارزه با تروریسم تأکید کرده است.
mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.