چاپِ بیش از ۱۳۵ میلیون کتاب درسی

چهار شنبه 17 عقرب 1396/

mandegar-3ادارۀ توسعۀ جهانی آمریکا مرحلۀ دوم پروژۀ چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و رهنمود آموزان را که بیشتر از ۱۳۵ میلیون کتاب را در بر می‌گیرد، به ارزش ۷۵ میلیون دالر آمریکایی راه‌اندازی کرد.
این اداره، هدف این پروژه را دسترسی دانش‌آموزان به مضمون‌های درسی عنوان می‌کند.
هوگو لارنس، سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان روز سه‌شنبه می‌گوید، کتاب‌های درسی و رهنمود آموزگاران طی سه مرحله چاپ و توزیع می‌شود.
به گفتۀ سفیر آمریکا، در صورتی که از کتاب‌ها به صورت آگاهانه استفاده شود، نیاز دانش‌آموزان را رفع می‌کند.
آقای لارنس می‌افزاید، تأخیر در چاپ و توزیع کتاب‌های درسی در افغانستان به یک امر معمول مبدل شده است؛ اما آنان سعی دارند از طریق پلان‌گذاری و هماهنگی گسترده با وزارت معارف در کابل و ولایت‌ها به این مشکل فایق آیند.
اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب را یکی از چالش‌های جدی می‌داند؛ اما می‌گوید، این وزارت متعهد به رساندن کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان در زمان مناسب است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.