چرا باید تاوان ندانم‌کاری دیگران را مردم بپردازند !

شنبه 18 ثور 1395/

دقیقاً هـمانند روند وضع نابهنجار سیاسی، این پالیسی «توتاپ» نیز با نوسانات گیچ کننده اش، جزء همان سیاست های نابهنجار می باشد.
در غیر آن، برای راه اندازی یک پروژۀ بزرگ، قطعاً مصرف میلیون ها دالر برای مطالعات مقدماتی و امکان سنجی به خاطر آنست تا مراحل تطبیق آن بعداً دچار مشکلات نشود.
mandegar-3آنچه در این باب اهمیت دارد، انکشاف پایدار و متوازن برمبنای عدالت برای همۀ شهروندان کشور و آنچه در این میان اولویت دارد رسیدن به مردم و مناطق محروم می باشد.
نمیدانم در این چه حکمتی است که عده‌یی تلاش دارند تا خلقی را از نور علم محروم دارند و عده ای هم از نور روشنائی.
پایه های این تفکر پوچ سنتی باید برای همیش بشکند تا ارزش ها جایگزین رنگ‌ها شوند، سیاست انسانی گردد و فساد به فضیلت جاخالی نماید.
برگرفته از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.