چرا قهرمان فساد در جهان هستیم؟

ناجیه نوری/

ضعف مدیریت، عدم حاکمیت قانون، عدم وفاداری به منافع ملی، نبود احزاب نیرومند سیاسی و نسپردن کار به اهل کار، سبب شده تا افغانستان همچنان مقام نخست فاسدترین کشورهای دنیا را از آن خود نماید.
شماری از نماینده‌گان مجلس و برخی آگاهان با بیان این مطلب می‌گویند که حکومت حامد کرزی اراده‌یی برای مبازره با فساد ندارد؛ بنابراین تنها راه حل مبارزه با فساد، تغییر نظام است.
روز یکشنبۀ هفته جاری در تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد، افغانستان از ردۀ سوم فاسدترین کشور جهان، به ردۀ نخست ارتقا پیدا کرده و قهرمان فساد در جهان شده است.
قاضی نذیر احمد حنفی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، گرفتن مقام اول فساد در دنیا برمی‌گردد به مقامات بلندپایۀ حکومت افغانستان؛ زیرا معمولاً خطاهای بزرگ را بزرگان انجام می‌دهند.
به گفتۀ قاضی حنفی، کوتاهی زعمای کشور در راستایی تطبیق قوانین سبب گسترش فساد شده است.
او علت دیگر گسترش فساد را پاس‌دادن دوسیه‌های فساد از یک ارگان به ارگان دیگر عنوان کرده گفت، زمانی‌که دوسیه‌های فساد از یک اداره به ادارۀ دیگر پاس داده داده شده و بررسی نمی‌شود، فرد متهم نیز جسارت بیشتری برای تکرار جرایم خود پیدا می‌کند.
این عضو مجلس همچنان گفت، اما متاسفانه تا اکنون در این راستا هیچ اقدام عملی را ما شاهد نبودیم و مبارزه با فساد مبدل به یک شعار شده است.
در همین حال، فضل‌الرحمان اوریا عضو ایتلاف ملی می‌گوید، ضعف مدیریت،عدم حاکمیت قانون، عدم وفاداری به منافع ملی، نبود احزاب نیرومند سیاسی و نسپردن کار به اهل کار، سبب شده تا افغانستان مقام نخست فاسدترین کشور دنیا را از آن خود نماید.
به گفتۀ اوریا، فساد به یک فرهنگ مبدل نشده، بل ضعف فرهنگی مسوولان ارشد دولتی و به خصوص ضعف اخلاق سبب گسترش فساد در کشور گردیده است.
او تاکید کرد، اگر ما با فرهنگ اسلامی مجهز باشیم، هیچگاه دست به غارتگری، چپاول و گرفتن رشوه نخواهیم زد، بنابراین ضعف فرهنگ اسلامی مسوولان ارشد دولتی و به خصوص تیم حامد کرزی سبب تمام این نابسامانی‌ها است.
این عضو ایتلاف ملی همچنان افزود، حکومت هیچ نوع ارادۀ برای مبارزه با فساد ندارد، بنابراین فساد به شکل سازمان یافته از ارگ شروع  و به همۀ ارگان‌های دولتی گسترش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد، تا زمانی‌که حامد کرزی به سر قدرت باشد، نه تنها فساد کاهش نخواهد یافت، بل ما شاهد گسترش آن خواهیم بود، پس تنها راه حل این است که حامد کرزی دیگر رییس‌جمهور کشور نباشد.
استاد قربان علی عرفانی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، در گذشته زمانیکه یک اداره رشوه می‌گرفت، جای سوال بود؛ اما حالا اگر اداره‌یی فساد نکند و رشوه نگیرد، سوال برانگیز می‌شود.
او افزود، مردم در دین بزرگان خود هستند، یعنی کاری را که بزرگان انجام دهند، کوچکتر‌ها از آن الگو برداری می‌کنند، بنابراین فساد از رده‌های بالا شروع و گسترش پیدا کرده است.
به گفتهْ استاد عرفانی، اگر رییس‌جمهور آلوده به فساد باشد کابینه و معاونین‌اش نیز آلوده به فساد خواهند بود، پس برای مبارزه با فساد باید از بالا شروع کرد.
به باور او، حامد کرزی ارگانی را برای مبازره با فساد ایجاد کرده؛ اما ارادۀ برای مبازره با فساد ندارد، بنابراین ارگان‌های مانند ادارۀ مبارزه با فساد نمی‌تواند جلو فساد را بگیرد و یا با آن مبارزه کند، زیر فساد درافغانستان نهادینه شده است.
وی همچنان گفت، در دو سال باقی مانده از عمر حکومت حامد کرزی کاری در راستای مبازره با فساد ممکن نیست، پس تنها راه حل تغییر نظام است تا نظام جدید بتواند با فساد مبارزه کرده و جلو گسترش آن را بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :