چرا پروسۀ تفتیش برای چندمین‎بار متوقف شد؟

ناجیه نوری/ 12 اسد 1393/

تیم اصلاحات و همگرایی می‌گوید که کمیسیون انتخابات و دفتر سازمان ملل متحد کارشیوۀ ابطال آرا را یک‌جانبه پاس کرده و تا هنگامی‌که آنها در این کارشیوه درج نشود، آنان وارد پروسۀ تفتیش آرا نخواهند شد.
ستاد اصلاحات و همگرایی برخی پیشنهادها را به‌منظور جداسازی آرای پاک از ناپاک به سازمان ملل متحد ارایه کرده که با مخالفت تیم تحول و تداوم روبرو شده است.
این پیشنهادها عبارت اند از:mnandegar-3
۱- در صورتى که لیست راى دهنده‌گان موجود نباشد و یا سفید باشد و یا ده عدد شماره کارت راى‌دهى در لیست مسلسل باشد و در عین حال ٩٠٪ آرا به نفع یک نامزد استفاده شده باشد، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شود.
٢- در صورتى‌که راى ریخته شده در صندوق در یک محل به تناسب دور اول بیشتر از ١٠٠٪ باشد، و بیشتر از ٩٠٪ آرا به نفع یک نامزد باشد و یکى از موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شود.
٣- در صورتى‌که مجموع آراى یک صندوق۶٠٠ راى و یا بیشتر از آن باشد و یکى از موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شود.
۴- در صورتى که آراى محلات خیالى شامل سیستم شده باشد و صندوق عملاً وجود نداشته باشد، آراى حساب شده باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شود.
۵- مفقودى صندوق‌ها قابل توجیه نیست و آراى آن‌ها در محاسبه نباید شامل شود.
اما تیم تحول و تداوم می‌گوید: کارشیوۀ ابطال آرا که از سوی ملل متحد و کمیسیون انتخابات ارایه شده، کامل بوده و مورد تایید ما است.
پس از توافق میان تیم انتخاباتی داکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی بر سر تفتیش آرا، این روند دست‌کم سه بار متوقف شده است. دو بار به دلیل عدم حضور تیم اشرف غنی احمدزی و یک‌بار بنابر اعتراض تیم داکتر عبدالله به دلیل ناقص خواندن کارشیوۀ ابطال آرا.
جنرال امرالله امان عضو گروه تخنیکی ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله می‌گوید، مادۀ ۱۲ و ۱۶ که سبب باطل‌شدن آرای تقلبی می‌گردد، طی ۹ روز گذشته در تفتیش آر در نظر گرفته نشد و حالا در کار شیوۀ ابطال آرا نیز گنجانیده نشده؛ بنابراین این کار شیوه مورد تایید ما نیست.
او تاکید کرد، طی ۹ روز گذشته در ۱۶ صد محل که تفتیش صورت گرفت، با وجود تکرار درخواست ما ماده ۱۲ و ۱۶ در نظر گرفته نشد؛ بنابراین ما پیشنهاد کردیم که تا زمانی‌که این دو ماده تطبیق نگردد، تفتیش برای ما قابل قبول نیست.
این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله گفت، کارشیوۀ ارایه شده درغیاب ما آماده شده و چون ماده ۱۲ و ۱۶ در آن گنجانیده نشده؛ بنابراین مورد قبول ما نیست.
جنرال امان می‌گوید، ماده ۱۲ در مورد تیک‌مارک‌های مشابه بحث می‌کند، به این معنا که اگرشش صد برگۀ رای دهی یا کمتر از آن به نفع یک نامزد و توسط یک نفر تیک مارک شده؛ بنابراین این موارد باید توسط ناظران تخنیکی بررسی شود و اگر تیک‌مارک‌ها مشابه باشد باید آرا باطل شود.
او افزود، در ماده ۱۶ آمده که چک لیست رای نامزدان که در دور اول چقدر رای گرفته و در دور دوم چقدر رای دارند، بررسی شود و اگر یک نامزد در یک محل در دور اول ۱۰ رای داشته و حالادر همان محل ۶۰۰ رای دارد؛ پس باید این ۶۰۰ رای باطل گردد؛ ؛ اما متاسفانه این دو ماده از کارشیوۀ ابطال بیرون کشیده شده است.
اما معین مرستیال عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می‌گوید، برداشتن ماده ۱۲ و ۱۶ بنابر فشار تیم تحول و تداوم صورت نگرفته، بل براساس تصمیم سازمان ملل متحد و بنابر وضعیت روند انتخابات انجام شده است.
به گفتۀ او، کارشیوۀ پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل متحد، با در نظر داشت قانون انتخابات افغانستان و معیارهای بین‌المللی و جهانی ارایه شده، بنابراین از نظر ما این کارشیوۀ قابل قبول است.
وی افزود، چون کارشیوۀ ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد با نظر داشت معیارهای جهانی ارایه شده، بنابراین تیم اصلاحات و همگرایی باید هیچ نوع بهانۀ را در رابطه به تغییر و یا تعیین ماده‌ها به میان نیاورد، زیرا صلاحیت ارایه کار شیوۀ به سازمان ملل و کمیسیون انتخابات داده شده است.
او تاکید کرد، چون مطابق اعلام سازمان ملل محتد این کار شیوه آخرین کارشیوۀ است؛ بنابراین اگر مورد تایید هر دو ستاد واقع نگردد، نتایج انتخابات با بحران دیگری مواجه خواهد شد.
به باورمرستیال، اگر یکی از ستادها این کار شیوه را نپذیرند و چون راه دیگری وجود ندارد، عدم مشروعیت دولت افغانستان و رییس‌جمهور افغانستان به میان خواهد آمد.
وی افزود، عدم قبولی این کارشیوه از سوی یکی از ستاد‌های انتخاباتی سبب خواهد شد تا دولت نتواند نمایندۀ قانونی را در کنفرانس‌هایی‌که در رابطه به قضایای افغانستان قرار است برگزار گردد، بفرستد و افغانستان دوباره به انزوای بین‌المللی خواهد رفت.
در همین حال، کمیسیون انتخابات می‌گوید، پروسۀ تفتیش آرا به خواست ملل متحد به تعویق افتاده و اگر حتا فردا تیم داکترعبدالله در روند تفتیش شرکت نکند، پروسه آغاز می‌گردد.
قرار بود از حدود ۲۳ هزار صندوق آرا، هر روز یک هزار صندوق بازرسی شود، اما حالا که دو هفته از آغاز بازرسی می گذرد، حدود هزار و پانصد صندوق بدون ابطال آرای تقلبی بازرسی شده است و در این مدت دست کم سه بار روند بازرسی متوقف شده است.
بیش از این داکترعبدالله و اشرف غنی احمدزی با میان‌جیگری جان کری بر سر بازرسی کل آرای دور دوم انتخابات توافق کرده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.