چه‌گونه با هویت شهید مسعود شناخته شویم؟

/

شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۴

 

قهرمانان اسطوره‌‌یی به کشورها و ملت‎‌ها هویت می‌بخشند؛ چون در سخت‌ترین روزگار از درون دل مردمان‌شان بیرون می‌شوند، در دل تاریخ زنده می‌مانند، قهرمان ملت‌ها می شوند و هر ازگاهی فراتر از مرزها، به الگوی‌های ملی و اسطوره‌های جامعه انسانی مبدل می‌گردند و برای نسل‌ها ماندگار می‌شوند.
mnandegar-3این‌گونه است قهرمان ما که سال‌ها بعد از رفتنش، نامش آزین دل حق پسند کودکی که تازه با محیط خویش آشنا می‌شود، تا نو جوان مشغول دنیای هیجانات و خیالات و جوان برومندی که قدم به شناخت خود وسنجیده‌گی‌ها می‌بردارند، می‌گردد. احساس غرور و افتخار می‌کنند و خود را در وی و وی را در خود، می‌بیند، تلاش دارند تا با ایجاد رابطۀ از خود شناختی بیرون دهند.
هریک به طریقی، با دست‌و پا کردن معصومانه یا الگوبرداری‌های جوانانه حرکاتی را به نمایش می‌گذارند و جایگاه خود را مشخص می‌سازند.
مگر هویت غیر از دلبستگی قلبی، احساس غرور کردن، خود را با کسی یا چیزی شناختن و خود را در وی دیدن، رابطه ایجاد کردن و ره یافتن است؟
آنهم در اعماق قلب‌های پاک، وجدان‌های سالم، نشأت گرفته از ضمیر ناخود آگاه باطنی تا رسیدن به دل و دماغ و روان مردمان.
این گونه است که شخصیت‌های استثنایی، روح‌های بزرگ، به ملت‌ها و کشورها هویت می‌بخشند و روان و وجدان ملت‌ها می‌شوند، اسطوره‌هایی‌که هیچگاهی در قالب قوم، قبیله، خانواده، تبار و زبان نمی‌گنجند.
امروز وقتی نامش را می‌بریم، تصویرش را می‌آویزیم، احترامش می‌گذاریم، بزرگداشت‌اش می‌کنیم، فقط به خاطر خود شهید مسعود نیست؛ وی دیگر با ما نیست، رسالتش را انجام داد و وداع گفت. این ماییم که نیازمندیم، نیازمند هویت بخشی‌اش، نیازمند بزرگ‌اندیشی و بزرگ منشی‌اش، از آزاده‌گی و استقلالش، از تدبیر و تعقل‌اش، خدا پرستی و خدمتگذاری‌اش، مردانگی و مقاومتش، صفا و صمیمیتش، غرور و غیرتش، ایثار و از خود گذشته‌گی اش، تمکین و تهذیبش، عدالت و حق طلبی‌اش، اخلاق و انسانیتش….
پس بر ماست تا از این خرمن خرمن فرآورده‌های مسعود شهید چیزی هم برای خود دست و پا کنیم و هویت بخش خود شویم. این روح بزرگ و نیازمندی‌های هویتی ما قطعاً نباید دستخوش اغراض و آجنداهای شخصی، گروهی، خانواده‌گی، زبانی، تباری و مذهبی گردد.
بلی در راستای هویت‌سازی ملی، آرامش و عدالت همگانی و سربلندی و عزت این سرزمین باید از این مولفه‌های هویت بخش مسعود شهید بهره گرفت.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.