چه کسانی به نماینده‌گی پارلمان مناسب‌تر اند؟

گزارشگر:چهار شنبه 11 میزان 1397 ۱۰ میزان ۱۳۹۷

mandegar-3در میان غبار آلوده‌گی سیمای افغانستان و چشم‌انداز انتخابات، عکس‌های هزار رنگ و شعارهای رنگین‌تر، اگر نظام انتخاباتی مناسب، عادلانه، شفاف و دموکراتیک بود، به کسانی باید رأی امانت خود را تحویل داد که صدای واقعی مردم باشند و در سه میدان نقش نماینده‌گی خود را انجام داده بتوانند:
۱ – قانون‌گذاری
فهم قانون و تأثیر قانون‌گذاری اگر در میان اکثر نماینده‌گان پارلمان و سیاسیون حکومت می‌بود، افراد دیسانت‌شده و در کمین نشسته نمی‌توانستند وضعیت کشور را در مدت یک‌ونیم دهه به‌گونۀ برنامه‌ریزی شده، همچنان بحرانی نگه دارند.

۲-  نماینده‌گی از مردم در سطح ملی
این نماینده‌گی هیچ‌گاهی به معنای تقرر چند نفر در دستگاه دولت نیست، چون وظیفۀ پارلمان، اجرایی نیست. بلکه نماینده‌گی از خواست‌های واقعی مردم، ارزش‌ها و آرزوهای مردم می‌باشد.
۳-  نظارت بر اعمال حکومت
به‌حیث یک پایۀ اساسی قدرت از سه رکن دولت، پارلمان مسوولیت تفتیش بر کارکرد حکومت را دارد تا مانند امروز، حکومت فساد قدرت برپا نکند و کشور را در مسیر طوفان بحران‌ها قرار ندهد.
با این نقشۀ راه، انتخاب با خود شماست!
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.