کابل بانک نو به فروش می‌رسد

/

وزارت مالیۀ افغانستان گفته است که به زودی کابل جدید را به فروش خواهند رساند.
براساس گزارش‌ها، تا کنون پنج شرکت داخلی و خارجی برای خریداری این بانک اظهار آماده‌گی کرده اند.
وحید الله توحیدی، سخنگوی وزارت مالیه به صدای امریکا گفت که تا کنون بیش از پنج شرکت علاقه‌مندی نشان داده و قرار است این بانک یک ماه بعد به داوطلبی گذاشته شود.
آقای توحیدی گفت «در این اعلان ما [شرکت]های ملی و بین‌المللی شامل است، یعنی تنها یک کمپنی امریکایی یا اروپایی نیست، از همی خاطر اعلانات ما سه ماه طول کشیده است تا باشد که فروشات ما شکل شفاف داشته باشد، در جهان هر کس که باشد یا به تنهایی یا با شراکت این بانک را بخرد ما مشکلی نداریم.»
به اساس گزارش ها، یک شرکت امریکایی نیز آماده‌گی خود را برای خریداری کابل بانک جدید اعلام کرده است.
اما سخنگوی وزارت مالیه  از گرفتن نام این شرکت ها خود داری کرده گفت: «این که کدام کمپنی‌ها اند به خاطر مسایل امنیتی و شفافیت قراردادها ما نمی‌توانیم افشا بسازیم، اما داوطلبی را شکلی ترتیب کردیم که در مقابل مردم و مطبوعات به شکل زنده آفرگشایی‌ها می‌کنم.» حدود دو سال قبل کابل بانک در اثر فساد مالی به بحران مواجه شد و حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از سقوط این بانک، بخش تفصیه شده این بانک را به نام کابل بانک جدید مسما کرد.
مسوولان دادگاه ویژۀ رسیده‌گی به پروندۀ کابل بانک می‌گویند که تا کنون ۲۲ نفر به اتهام فساد مالی در کابل بانک از سوی دادستانی به آنان معرفی شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :