کابل میزبان نشست منطقه‌یی مبارزه با مواد مخدر است

ناجیه نوری/ سه شنبه 18 میزان 1396/

حکومت افغانستان مسودۀ استراتژی همکاری منطقه‌یی در خصوص مبارزه با مواد مخدر را تهیه کرده که پس از بحث و تبادل نظر با کارشناسان ارشد کشورهای منطقه نهایی خواهد شد.
mandegar-3کارشناسان ارشد ۱۲ کشور منطقه به شمول، ایران، چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه و امارات متحده عربی به کابل دعوت شده اند تا طی نشست دو روزه روی این مسوده، استراتیژی مشترک منطقه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر بحث نمایند و در نهایت در تدوین این ستراتیژی مشترک با افغانستان همکاری نمایند.
این نشست دو روزه تحت عنوان کنفرانس کارشناسان ارشد منطقه‌یی در امر مبارزه با مواد مخدر دیروز دوشنبه ۱۷ میزان/ مهر در کابل آغاز به کار کرد.
در این نشست روی موضوعات افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در بخش تنفیذ قانون (تبادل اطلاعات استخباراتی، استرداد مجرمین، پولشویی، تقویت کنترل مرزها، جلوگیری از قاچاق پریکرسرها، مختل‌سازی مسیرهای قاچاق مواد مخدر، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش معیشت بدیل(انتقال/تبادل تجربیات در کشت نباتات مشروع، تولید، پروسس و نگهداری میوه(تازه و خشک)‌؛ ساخت سبزخانه‌ها، زمینه‌سازی برای ایجاد مارکیت مشترک منطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای در بخش کاهش و تقاضا(ادویه‌های روان‌گردان، تبادل تجربیات در خصوص برنامه‌های وقایوی، جمع‌آوری و تداوی بیماران معتاد، بازتوانی بیماران معتاد تحت مراقبت و راه‌حل دیگر کاهش برای کاهش تقاضا به مواد مخدر و تشویق و ترغیب سازمان‌ها/نهادهای منطقه‌ای و بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بیشتر آنها در این خصوص بحث خواهد شد.
حنیف دانش‌یار سخن‌گوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: مسودۀ این ستراتیژی تکمیل شده است.
او گفت: این ابتکار وزارت مبارزه با مواد مخدر و ابتکار حکومت وحدت ملی است که با کارشناسان ارشد کشورهای منطقه در میان گذاشته می شود و بیشتر بحث صورت می گیرد.
به گفته او: این مسوده بین کارشناسان ارشد منطقه یی نهای می شود تا به مرحله یی برسد که کشورها در سطح سیاسی به آن توافق کنند و مکلف به اجرای این استراتیژی شوند.
سخن‌گوی وزارت مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد که در این نشست به کشورهای منطقه تقاضا های مشخصی ارایه خواهد شد.
گفته می‌شود که دراین نشست دو روزه، کارشناسان ارشد کشورهای منطقه، روی موضوعات مهم افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در بخش تنفیذ قانون، تبادل اطلاعات استخباراتی، استرداد مجرمین، پول شویی، تقویت کنترول مرزها و جلوگیری از قاچاق پریکرسرها ومختل سازی مسیرهای قاچاق مواد مخدر، همکاری های منطقه‌ای در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر، تشویق و ترغیب سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و ده‌ها موضوع دیگر که شامل استراتیژی مشترک منطقه‌ای می‌باشد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واما کارشناسان می‌گویند: تا زمانی که یک اراده قوی ملی در داخل کشور به وجود نیاید و استراتیژی هفت ستونی افغانستان با قاطعیت عملی نشود، مشکل مواد مخدر در افغانستان کماکان باقی خواهد بود .
کارشناسان مسایل مواد مخدر با توجه به تجارب گذشته به این ستراتیژی چندان امیدواری نداشته می گوین: از تدویر این گونه کنفرانس ها و نشست ها هیچ نتیجه ای بدست نمی آید و تا زمانی که در داخل کشور یک اراده سیاسی قوی ملی برای مبارزه جدی علیه مواد مخدر به میان نیاید، مشکل مواد مخدر در افغانستان باقی خواهد بود .
هر چند مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی و منطقوی است تا مشکل داخلی افغانستان و مبارزه با این پدیده نیازمند همکاری و همبستگی منطقوی و جهانی دارد ؛ اما تحلیل‌گران با توجه به افزایش درکشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و تقاضا در مارکیت‌های جهانی امید زیاد بر فایق آمدن به این مشکل در مدت زمان کوتاه را ندارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.