کابوس سقوط هلمند- محاصره لشکرگاه مردم را نگران کرده است

ابوبکر صدیق/ یک شنبه 24 اسد 1395/

در ولایت هلمند در پهلوی جنگ نظامی، جنگ سیاسی و تبلیغاتی جریان دارد.
برخی از اعضای شورای ولایتی هلمند با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که دولت در مهارسازی جنگ تبلیغاتی ولایت هلمند ناکام بوده است.
اما، برخی از نماینده‌گان مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان می‌گویند: برخی از ولسوالی‌های هلمند مانند ولسوالی موسا قلعه، نوزاد و بغران از سه mandegar-3سال به این‌طرف به دست طالبان قرار دارد؛ در ولسوالی‌های گرمسیر، ناوه و مارجه جنگ جریان دارد و شهر لشکرگاه مرکز هلمند در محاصره قرار گرفته است.
یک مقام دولتی در هلمند که نخواست در این گزارش از او نام برده شود، به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: جنگ ولایت هلمند جنگ میان بزرگان و رهبران مردم هلمند است، هر وکیل و زورمند در ولایت هلمند برای خود یک فرمانده امنیه، ولسوال و رییس امنیت را تعین کرده که زور والی به هیچ یک از آنان نمی‌رسد.
به گفتۀ این منبع، هر وکیل پارلمان، زورمند و فرماندهان پیشین در این ولایت، فردی را به اساس روابط در پُست دولتی به عنوان رییس امنیت، ولسوال و فرمانده امنیه تعیین کرده و باعث شده که کا‌ر‌ها سلیقه‌یی شوند و عدم هماهنگی در میان ادارات به‌وجود آید.
این منبع جنگ هلمند را بیشتر تبلیغات دشمن خوانده و آن را موثر به چوکی و جاه طلبی برخی افراد عنوان کرد.
اما، عبدالحی آخند زاده نماینده مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بیشتر ساحات هلمند در دست طالبان قرار دارد و جنگ در ولسوالی‌های گرم‌سیر، ناوه و نزدیک شهر لشکرگاه جریان دارد، برخی ساحات نزدیک شهر لشکرگاه مرکز هلمند و سرک‌ عمومی هلمند کندهار در دست طالبان است.
آقای آخند زاده می‌افزاید: نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در نزدیکی شهر لشکر‌گاه به شدت جریان دارد، در این‌جنگ شمار زیاد مردم ملکی متضرر و آواره شده‌اند و مردم لشکرگاه نیز نگران هستند که شهر سقوط کند.
به گفتۀ او، برخی از ولسوالی‌های مانند موسا قلعه، نوزاد، بغران و دیشو از سه سال به این‌طرف به دست طالبان قرار دارد؛ در ولسوالی‌های گرمسیر، ناوه، مارجه جنگ جریان دارد و شهر لشکرگاه مرکز هلمند در محاصره است.
این نماینده مردم هلمند تصریح کرد: مدیریت جنگی نیروهای امنیتی در ولایت هلمند ضعیف است و در چند روز نبرد با گروه تروریستی طالبان در این ولایت دست‌آوردی نداشته‌اند و جنگ در حالت دفاعی قرار دارد. وقتی طالبان به ولسوالی ناوه هجوم آوردند، نیروهای امنیتی تنها توانستند که از فرماندهی امنیه و ولسوالی دفاع کنند و در حال حاضر بیشتر ساحات ولسوالی‌های ناوه و گرم سیر در دست طالبان قرار دارد.
آقای آخندزاده بیان کرد که نیروهای جنگی کافی حتا که شش برابر تروریستان در ولایت هلمند مستقر اند، پرسونل جنگی این ولایت ۱۸ هزار ارتش ملی، ۱۳ هزار پرسونل پولیس است؛ اما مدیریت و رهبری این نیروها درست صورت نمی‌گیرد.
آقای آخندزاده دولت مرکزی را به بی‌توجهی در ولایت هلمند متهم می‌کند و می‌گوید: بیشتر مسوولان در این ولایت به اساس روابط تعیین شده‌اند که توانایی مدیریت را ندارند و آنان با مردم هلمند هماهنگی بر قرار گرده نمی‌توانند.
آقای آخندزاده هم‌چنان اضافه کرد که تنها شهر لشکرگاه مرکز ولسوالی‌های گرمسیر، نادعلی و سنگین در دست دولت قرار دارد و سایر ساحات در دست طالبان است.
هم‌چنان، نعمت الله رسولی، فعال جامعه مدنی ولایت هلمند می‌گوید: بیشتر ساحات ولسوالی گرمسیر و ساحات عینک ولسوالی ناوه که نزدیک‌ترین ساحه به لشکرگاه است در دست طالبان قرار دارد، شمار زیاد مردم همه روزه این ولایت را ترک می‌کنند و به ولایات هرات، کابل و قندهار آواره می‌شوند.
آقای رسولی افزود: بیجاه‌شده‌گان ولایت هلمند به مشکلات نبود و کمبود آب آشامیدنی و غذا دچار هستند و دولت به‌آن‌ها توجه نکرده است. در ولسوالی‌های کرشگ، نادعلی و گرمسیر جنگ به شدت جریان دارد.
به گفتۀ این فعال مدنی هلمند، در عملیات اخیر قطعه کماندو ارتش در ولسوالی ناوه شمار زیاد از تروریستان کشته شده و نیروهای امنیتی پیش‌روی خوبی داشته‌اند.
او افزود که مدیریت جنگ در هلمند به شکل اساسی صورت نمی‌گیرد و هماهنگی در بین نهادهای امنیتی در این ولایت ضعیف است.
آقای رسولی تصریح کرد که اگر به ولایت هلمند توجه نشود، لشکرگاه مرکز این ولایت سقوط خواهد کرد.
از سویی هم، راضیه بلوچ عضو شورای ولایتی هلمند می‌گوید: در ولسوالی‌های ناوه، ناد علی و گرمسیر جنگ به شدت جریان دارد و چند روز پیش حتا امکان سقوط ولایت هلمند نیز وجود داشت و این‌جنگ‌های پای مسوولان درجه یک امنیتی را به ولایت هلمند کشانید و تنها مرکز ولسوالی‌های ناوه، مارجه و گرمسیر در دست دولت است و سایر ساحات آن در دست طالبان قرار دارد.
بانو بلوچ افزود: چند روز پیش حتا مرکز ولسوالی مارجه و فرماندهی آن ولسوالی برای چند ساعت به دست طالبان افتاد؛ امادر حال حاضر وضعیت نیروهای حکومتی در این ولایت بهتر شده است.
به گفتۀ این عضو شورای ولایتی هلمند، مدیریت جنگ در ولایت هلمند ضعیف نیست؛ اما تبلیغ دشمن در این ولایت باعث ضعف روحیه نیروهای دولتی شده است.
او گفت در پهلوی جنگ نظامی، یک جنگ سیاسی و تبلیغات در این ولایت جریان دارد که دولت در خنثا سازی آن کم آمده است.
این عضو شورای ولایتی هلمند، عدم هاهنگی را میان ادارات هلمند چالش برانگیز خوانده می‌گوید: پُست‌های دولتی درولایت هلمند توسط افراد به اساس روابط اعمال شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :