کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر: به دفتـر می‌آییـم اما کـاری وجود نـدارد

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۱۳ حمل ۱۳۹۸

کارمندان وزارت پیشین مبارزه با مواد مخدر که با وزارت امور داخله مدغم شده است، از بی‌سرنوشت بودن خود گلایه دارند و می‌گویند، پس از آنکه این وزارت با وزارت داخله ادغام شد، روند کارهای آنان متوقف شده است.
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که هر روز به دفاتر کاری می‌روند، اما کاری برای انجام دادن ندارند. به گفتۀ آنان، صدها کارمندِ وزارت پیشین مبارزه با مواد مخدر تنها حاضری امضا می‌کنند و تنخواه به دست می‌آورند.
mandegarبرخی از این کارمندانی که اکنون در ساختار وزارت داخله مدغم شده اند، به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که پس از مدغم شدن وزارت مواد مخدر، تصمیمی در پیوند به کارمندان این وزارت گرفته نشده است.
آنان که نمی‌خواهند نام شان در این گزارش ذکر شود، می‌افزایند که از میان نزدیک به شش صد تن کارمند وزارت پیشین مبارزه با مواد مخدر، حدود پنجاه تن شان روزانه در بخش‌هایی مصروف اند و متباقی تنها حاضری امضا می‌کنند و تنخواه می‌گیرند.
این کارمندان می‌گویند که رییسان اداره‌های بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به دلیل بی‌برنامه‌گی، با کارمندان غیرحاضر هیچ برخوردی انجام نمی‌دهند.
به گفتۀ آنان: کمیته‌یی ساخته شده تا سرنوشت مأموران وزارت پیشین مبارزه با مواد مخدر را مشخص کنند، اما این کمیته تا کنون هیچ طرف و برنامه‌یی در این رابطه ارایه نکرده است.
کارمندان وزارت پیشین مواد مخدر از حکومت می‌خواهند تا کارمندان این وزارت را در ساختار معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با حفظ وظایف، بست‌ها و معاش‌های شان انتقال دهند.
این کارمندان اما می‌گویند که ادارۀ امور برای‌شان گفته است که امکانات به برخی کارمندان پیشین این وزارت در نظر می‌گیرند، اما تمام مأموران وزارت پیشین را در ساختار وزارت داخله جذب نمی‌کنند.
این کارمندان وزارت پیشین مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که تلاش جریان دارد تا یکی-دو ریاست برای مأموران ارشد وزارت پیشین مبارزه با مواد مخدر در ساختار معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، وزارت صحت عامه و برخی وزارت‌های دیگر ایجاد شود و بقیه کارمندان به خانه‌های شان برگردند.
با تماس‌های مکرر مسوولان در ریاست حکومت وحدت ملی و وزارت داخله دیدگاهی به دست ندادند.
چرا و چگونه وزارت مبارزه با مواد مخدر مدغم شد؟
فرمان ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت امور داخله در ماه دلو سال ۱۳۹۷ از سوی محمداشرف غنی صادر شد. در فرمان محمداشرف غنی هدف این تصمیم «تطبیق درست طرح‌ها، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا به مواد مخدر، زمینه‌سازی برای تداوی معتادان، تهیۀ کشت و بدیل معیشیت برای دهقانان و جلوگیری از تداخل وظیفه‌یی» خوانده شده است.
بربنیاد این فرمان محمداشرف غنی همچنان کمیتۀ فنی متشکل از نماینده‌گان وزارت امور داخله، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مالیه، نمایندۀ ریاست عمومی دفتر رییس حکومت روی طرح تشکیل جدید ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت امور داخله ایجاد شد تا مسایل اداری را طی مراحل کنند.
وزارت مواد مخدر در حالی با وزارت امور داخله مدغم شد که همزمان معینیتی در وزارت امور داخله به‌نام «معینیت مبارزه با مواد مخدر» در چارچوپ وزارت داخله فعالیت داشت/دارد. از سویی هم، «مدیریت کاهش تقاضا به مواد مخدر» در چارچوب وزارت صحت عامه و ریاستی نیز به همین نام در وزارت مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کرد.
گفتنی است که محمداشرف غنی به تاریخ ۱۰ قوس فرمان ادغام «ادارۀ اراضی» با وزارت شهرسازی و مسکن را صادر کرده است. همچنان در یک فرمان دیگر، آقای غنی در ۲ جدی به ادغام وزارت ترانسپورت، ادارۀ هوانوردی ملکی، ادارۀ خط آهن، ریاست ترافیک و وزارت فواید عامه دستور داده است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر چه وقت و چرا تأسیس شد؟
«وزارت مبارزه علیه مواد مخدر» در سال ۲۰۰۵ میلادی تأسیس شد و از آن زمان تا کنون به عنوان یک وزارت پالیسی‌ساز، به سایر وزارت‌ها و ادارات در بخش مبارزه در برابر مواد مخدر پالیسی می‌سازد. این وزارت پیش از آن، به عنوان ریاست مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کرد.
ریاست مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۰۲ زیر ادارۀ شورای امنیت ملی تأسیس گردید و در ماه جنوری ۲۰۰۳ به صورت کلی فعال شد. هدف از ایجاد وزارت مبارزه با مواد مخدر، هماهنگ‌سازی تمام فعالیت‌های مبارزه در برابر مواد مخدر و برنامه‌های دولت با وزارت‌های دیگر، ادارات مستقل و موسسات داخلی و بین‌المللی ذیربط عنوان شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.