کار ترامپ پایان یافته است

شنبه 24 میزان 1395/

جدیدترین نظرسنجی انجام شده بعد از دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا نشان داده که برتری هیلاری کلینتون بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ در میان رای دهندگان احتمالی به هشت درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس یک نظرسنجی جدید انجام شده از سوی رویترز / ایپسوس از هر پنج رای دهنده جمهوریخواه یک نفر عقیده داشته mandegar-3که اظهارات موهن اخیر دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه موجب از بین رفتن صلاحیت او برای ریاست جمهوری می‌شود.
این نظرسنجی سراسری بلافاصله بعد از دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا طی یکشنبه شب هفته گذشته انجام شده است.
این نظرسنجی که نتایجش روز سه شنبه منتشر شده نشان داده که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری دموکرات‌ها در حالی که تا چند روز پیش برتری پنج درصدی بر ترامپ داشت اکنون این برتری را به هشت درصد رسانده است.
از میان شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه بین دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا کدام یک را انتخاب می‌کنند، ۴۵ درصد عنوان کردند که حامی هیلاری کلینتون هستند در حالی که ۳۷ درصد از این رای دهندگان احتمالی از دونالد ترامپ حمایت کردند و ۱۸ درصد نیز گفتند از هیچ یک از این دو کاندیدا حمایت نمی‌کنند.
همچنین از میان کسانی که گفته‌اند دست کم بخشی از مناظره دوم را تماشا کردند ۵۳ درصد کلینتون را پیروز این مناظره دانسته و ۳۲ درصد ترامپ را پیروز دانستند.
در میان دموکرات‌ها ۸۲ درصد کلینتون را پیروز دانسته و در میان جمهوری‌خواهان نیز ۶۸ درصد ترامپ را فرد پیروز مناظره می‌دانند. همچنین در میان رای دهندگان احتمالی که مناظره را تماشا کردند ۴۸ درصد گفتند که از کلینتون حمایت می‌کنند ودر مقابل ۳۸ درصد حامی ترامپ بودند.
از طرفی ۴۲ درصد از امریکایی‌های بزرگ سال شامل ۱۹ درصد از رای دهندگان جمهوری خواه گفتند که ترامپ با اظهارنظرهای موهنش درباره زنان صلاحیت خود برای ریاست جمهوری را از دست داده اما ۴۳ درصد گفتند که وی هنوز صلاحیتش را از دست نداده است.
در میان جمهوری خواهان نیز ۵۸ درصد همچنان می‌خواهند ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری این حزب باشد و ۶۸ درصد از این جمهوری خواهان نیز گفتند، رهبران این حزب باید همچنان حامی ترامپ باشند.
در همین حال ۴۴ درصد از رای دهندگان زن در این نظرسنجی از کلینتون حمایت کردند و ۲۹ درصد از رای دهندگان زن نیز حامی ترامپ بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :