کار ساخت قصر دارالامان آغــاز شــد

روح‌الله‌بهزاد/ سه شنبه 11 جوزا 1395/

پروژۀ بازسازی و احیای مجدد قصرتاریخی دارالامان از سوى رییس‌جمهور، رییس اجرایی و دیگر مقامات بلندپایۀ دولتى دیروز افتتاح شد.
پروژه بازسازی قصر دارالامان شهر کابل، در آخر ماه حوت سال گذشته، به‌ هزینۀ بیش از ١۶ میلیون دالر امریکایى، در جلسۀ کابینه به‌تصویب رسید و وزارت شهرسازى موظف شد تا طبق تذکر جلسه، در قسمت احیای مجدد قصر دارالامان اقدام کند.
mandegar-3براساس فرمان محمد اشرف‌غنی، پروژۀ طراحی و بازسازی قصر دارالامان، توسط هیأت فنی-تخنیکی وزارت‌های امور شهرسازی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی ادارۀ امور، ترتیب شده که طی پنج مرحله با بودجۀ ١۶.۵ میلیون دالر امریکایی به پایۀ اکمال خواهد رسید.
محمداشرف غنى رییس‌جمهور کشور، دیروز حین افتتاح پروژۀ بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان گفت که این قصر از امکانات داخلى بازسازى مى‌گردد و حکومت ارادۀ محکم دارد تا کارهایی را که نتیجۀ دشواری‌های تاریخ بوده، حل کند و زمینه را برای حکومت آینده مساعد بسازد.
رییس‌جمهور افزود: «پروژۀ بازسازی قصر دارالامان، تنها یک پروژۀ بزرگ نیست؛ کاری است که در کنار آن، خدمات معیاری شهری نیز ارایه خواهد شد.»
آقای غنی بیان داشت: امروز بازگشت به یک دیدگاه و یک آواز نوین است. وقتی امان الله خان دیدگاه یک کابل نو را مطرح کرد، در شرق و اکثریت شهرهای غربی این دیدگاه هنوز تازه بود.
رییس‌جمهور افزود: در آن‌زمان تمام پروژۀ دارالامان ظرف شش سال از دیدگاه به عمل تبدیل گردید. مدیریت آن نیز خاص بود، اما در پهلوی آن همکاری عظیم با سکتور خصوصی نیز وجود داشت.
رییس‌جمهور اذعان کرد: امروز ما دوباره به ساختن دارالامان حجت می‌کنیم و یک آغاز جدید را تحت حکومت وحدت ملی برای شهر کابل و شهروندان آن و برای تمام شهرهای افغانستان آغاز می‌کنیم.
همچنین عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در مراسم آغاز کار بازسازی قصر دارالامان، گفت که دولت افغانستان برای بازسازی بناهای تاریخی و احیای شهرها تصمیم جدی دارد.
آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که مردم افغانستان پس از این بیشتر شاهد بازسازی باشند. او گفت: «وقتی مردم در یک شهر به ویژه در پایتخت احساس عزت کردند، سبب می‌شود که با انرژی بیشتر و روحیه بهتر کار کنند.»
در همین‌حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که دوام جنگ در افغانستان تصویر بدی برای مردم این کشور داده است. آقای ابراهیمی با اشاره تخریب قصر تاریخی دارالامان گفت که بازسازی این قصر می‌تواند بیان‌گر لحظات خوب برای مردم افغانستان باشد.
در سویی دیگر، سید منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در پیوند به لایحۀ وظایف کمیسیون توسعۀ شهری اظهار داشت: کمیسیون توسعۀ شهری بر اساس حکم ریاست جمهوری تحت ریاست رییس‌جمهور و وزیر شهرسازی، همایون قیومی مشاور رییس‌جمهور، وزیر مالیه، وزیر افتصاد، وزیر فواید عامه، وزیر ترانسپورت، شهردار کابل، معیین ارگان‌های محل، رییس ادارۀ اراضی، رییس ادارۀ محیط زیست، رییس برشنا، رییس آب رسانی و رییس مهندسان و منظور گردیده است.
دست‌یابی به مراکز شهری پویا، امن و قابل زیست که به عنوان مراکز اصلی رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی،تقویت ظرفیت و ایجاد هم‌آهنگی بیشتر میان ارگان‌های شهری جهت گردآوری معلومات، طرح تدوین پالیسی‌ها در امر فعالیت‌های عمرانی و توسه‌یی شهری به عنوان هداف نهایی کمیسیون توسعۀ شهری از سوی وزیر شهرسازیبه رییس جمهور پیشنهاد گردید.
آقای نادری در پیوند به وظایف این کمیسون بیان داشت:‌ طرح و تصویب پالسی‌ها، قوانین، مقررات، طرزالعمل‌ها و برنامه‌های شهری، آوردن اصلاحات در نظام مدیریتی اداره‌های سکتور شهری، ایجاد هم‌آهنگی و رفع تداخل وظیفوی میان سکتور شهری، طرح و تصویب پروژه‌ها و برنامه‌های توسعۀ شهری، تصویب برنامه‌های زیربناییشهرها، شهرک‌ها مجتمع‌های اداری، رهایشی صنعنی و تجارتی، حمایت از سکتور خصوصی در تطبیق پروژه‌های شهری از وظایف این کمیسون است.
وزیر شهرسازی اظهار داشت: ساختار برنامۀ ملی هویت‌های شهری توسط سکتور شهری طرح و ترتیب شده است و تا اکنون پانزده جلسه در سطح رهبری سکتور شهری در ارتباط به طرح و ترتیب این برنامه داشته‌ایم که این برنامه به هدف تقویتِ ظرفیت و هم‌آهنگی میان ارگان‌های سکتور شهری طرح شده است.
قصر دارالامان، در حدود هشت کیلومترى جنوب‌غرب شهر کابل قرار دارد. این قصردردوره امان الله خان دراوایل دهۀ ١٣٠٠هجرى شمسى اعمارگردیده بود؛ قصردارالامان که تقریباً١۵٠اتاق کوچک وبزرگداشت، دراوایل براى مرکز سلطنتى و بعدها به حیث تعمیر وزارت دفاع استفاده می‌شد که به اثر جنگ‌هاى دهۀ ١٣٧٠ تخریب شد.
اکنون زیبایى این قصر از بین رفته، دیوارهاى آن فروریخته واتاق‌هاى آن به مخروبه مبدل شده است.
امان‌الله‌خان نزدیک به دو سال از این قصر استفاده کرد. با سقوط سلطنت امان‌الله خان، این قصر به یکی از مراکز مهم نظامی تبدیل شد. در زمان حاکمیت داکتر نجیب‌الله رییس‌جمهور سابق افغانستان، از قصر دارالامان به عنوان مرکز فرماندهی برای سقوط داکتر نجیب‌الله استفاده می‌شد.
در جریان جنگ‌های داخلی نیز، قصر دارالامان به محل درگیری نظامی میان گروه‌های درگیر جنگ مبدل شده بود. این قصر در نتیجه درگیری‌ها شکوه و عزمت قبلی خود را از دست داد و امروز به یک مخروبه تاریخی مبدل شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.