کار کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی رسماً پایان یافت / رأی و ارادۀ مردم بدیل ندارد

سه شنبه 1 جدی 1394/

کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی دیروز (دوشنبه، ۳۰ قوس) طرح نهایی پیشنهادات خود را به رییس اجرایی دولت وحدت ملی تسلیم کرد و به کار خود پایان داد.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی در مراسم خداحافظی مسوولان کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی گفته که هیچ بدیلی برای رأی و ارادۀ مردم وجود ندارد.
mandegar-3قرار است طرح نهایی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی در کابینه مطرح و برای تصویب و اجرایی‌شدن آماده گردد.
شاه سلطان عاکفی، رییس کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، حین سپردن آخرین بستۀ پیشنهادات شان، از رهبران دولت وحدت ملی به خاطر مساعد ساختن زمینه برای بحث‌های آزاد، اساسی، مفید وعدم مداخله در کارشان تشکر کرده و فضای کاری در میان اعضای کمیسیون را نیز مثبت و سازنده و با نیت خوب و تأمین خیر، صلاح و منفعت ملی توصیف کرد .
داکتر عبدالله عبدالله نیز از اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتیبه خاطر انجام موفقانۀ این کار مهم ملی ستایش کرد و بر تعهد دولت وحدت ملی برای اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات‌های شفاف، سالم و انجام تعهدات مطرح در متن توافق‌نامۀسیاسی تاکید کرد وگفت که نظام سیاسی کشور محصول مستقیم نقش، تصمیم، اراده وانتخاب مردم افغانستان است و هیچ بدیلی برای رأی وارادۀ مردم وجود ندارد .
همچنان، شاه‌سلطان عاکفی، رییس کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی دیروز(دوشنبه، ۳۰آذر) در یک نشست خبری گفت: « پنج ماه از آغاز کار کمیسیون می‌گذرد و ما وظایف خود را در سه بخش انجام داده‌ایم و امروز رسماً کار ما طبق فرمان شماره ۴۰ رییس جمهور پایان می یابد».
آقای عاکفی افزود: امروز قبل از ختم ساعات رسمی دو سند که شامل یک گزارش تفصلی و یک بسته دوم پیشنهادی این کمیسیون می‌باشد با تایید و تصویب ۱۱عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به دولت وحدت ملی سپرده شد.
او گفت که اعضای این کمیسیون برای یک روز هم خواهان تمدید کارشان نمی‌باشند.
رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید که تغییر سیستم انتخابات، ایجاد کمیتۀ شفافیت، جرایم و مصارف انتخاباتی، حقوق مهاجرین در انتخابات و اصلاحات میان مدت، شامل بسته‌های پیشنهادی این کمیسیون می‌باشد.
آقای عاکفی افزود: اصلاحات درازمدتی که پیشنهاد شده، بر می‌گردد به تصحیح مواد قانون انتخابات. بعضی از مواد در قانون باید اصلاح گردد.
عاکفی اتهاماتی که گویا این کمیسیون تیمی کار کرده است را رد کرد و گفت: از هیچ‌گونه افکار قومی و حزبی در مدت کار آنان استفاده نشده است.
پس از آن که انتخابات سال گذشته بحرانی شد؛ بر اساس تعهدات رهبران دولت وحدت ملی به منظور آوردن اصلاحات و شفافیت در انتخابات، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با ۱۱ عضو ایجاد و به مدت ۵ ماه به کارشان ادامه دادند.
ایجاد کمیتۀ گزینش کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از جمله کارهای کمیسیون ویژۀاصلاح نظام انتخاباتی است که تاکنون صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.