کدام نهاد با کمپاین‌های پیش از وقت برخورد می‌کند؟

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲۷ دلو ۱۳۹۷

نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات خود زمینهساز کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت، برای تکت‌های انتخاباتی بوده است.
آنان ادعا می‌کنند که پس از به تأخیر رفتن زمان برگزاری انتخابات از (۳۱ حمل به ۲۹ سرطان) سال آینده، این چالش را پیش‌بین بوده و با کمیسیون انتخابات شریک کرده‌اند، اما به گفتۀ آنان، گوش شنوایی در این مورد وجود نداشته است.
mandegarبرخی از تکت‌های انتخاباتی، با ایجاد دفتر در مرکز و ولایت‌ها با مردم، گروه‌ها و اقشار مختلف دیدار می‌کنند و در این یدارها پیرامون تکت‌های انتخاباتی خود صحبت می‌کنند که تیم دولت‌ساز به ریاست محمداشرف غنی در صدر این تیم ها قرار دارد. گواهان به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که اعضای این تیم با استفاده از امکانات دولتی مصروف کارزارهای پیش از وقت هستند. مسوولان در کمیسیون انتخابات اما می‌گویند که پیش از اعلام فهرست نهایی نامزدان ریاست‌جمهوری، اعمال انجام شده از طرف تکت‌ها انتخاباتی کمپاین محسوب نمی‌شود.
یوسف رشید، رییس نهاد فیفا در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، می‌گوید: زمانی که انتخابات ریاست‌جمهوری از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان به تأخیر رفت، پیش‌بین بودیم و پیشنهاد ما به کمیسیون انتخابات این بود تا کارشیوه‌یی را برای آغاز کارزارهای انتخاباتی نیز روی دست بگیرد، اما کمیسیون به این موضوع توجه نشان نداد.
او گفت که در حال حاضر، تکت‌ها از این خلاءقانونی استفادۀ سوء کرده و دست به کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت می‌زنند.
آقای رشید گفت: کمیسیون انتخابات با نادیده گرفتن این موضوع که سبب چالش بزرگ در روند‌کارزارهای انتخاباتی پیش وقت شده است و تکت‌های انتخاباتی نیز در حالت ناشی از سردرگُمی قرار گرفته‌اند، می‌خواهد با توجیه نامعقول خود را برائت دهد.
آقای رشید افزود: خلاءقانونی، فقدان کارشیوه در زمینۀ آغاز کارزارهای انتخاباتی تکت‌های شکل گرفته، سبب کارزارهای پیش از وقت و بیرون شدن اوضاع از دست کمیسیون انتخابات شده است.
او گفت که نامزدان انتخاباتی، همه‌روزه با افراد، گروه‌ها و انجمن‌ها دیدار دارند و عملاً کارزارهای انتخاباتی را پیش‌می‌برند، اما کمیسیون انتخابات، برای برائت خودشان توجیه نا معقول می‌کند.
مسوولان در کمیسیون انتخابات اما می‌گویند که کارکردهای تکت‌‌های انتخاباتی تا پیش از اعلام فهرست نهایی نامزدان انتخاباتی، کارزاری انتخاباتی شمرده نمی‌شود.
ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که برخی از تکت‌های انتخاباتی، برنامۀ دیدار با مردم و حلقات را روی دست دارند، اما این شگردها به عنوان کارزار انتخاباتی محسوب نمی‌شود.
او گفت: کمیسیون انتخابات، هنوز فهرست نهایی نامزدان را اعلام نکرده است و تا پیش از اعلام این فهرست، هیچ رویکرد تکت‌ها انتخاباتی کارزار انتخاباتی محسوب نمی‌شود.
این در حالی است که برخی تکت‌های انتخاباتی، با ایجاد دفتر و صفحات در رسانه‌های اجتماعی عمدتاً فیسبوک، دست به کارزارهای انتخاباتی می‌زنند.
در یکی از رخنامه‌های که مربوط به یکی این تکت‌ها انتخاباتی می‌شود، چنین نگاشته شده است: «تیم انتخاباتی دولت‌ساز
دفتر مرکزی کمپاین، پیوستن اقشار مختلف جامعه به تیم دولت‌ساز به‌صورت گسترده ادامه دارد».
در قانون انتخابات، آغاز کارزارهای انتخاباتی دو ماه پیش از آغاز روز رأی‌دهی گفته شده است، در مادۀ ۷۶ قانون انتخابات آمده است، برای این‌که کاندیدای انتخابات بتوانند برنامه‌های خود را برای شهروندان ارایه کنند، به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ۶۰ روز یعنی دو ماه وقت داده شده است.
به دلیل تأخیر سه ماهه‌یی که در برگزاری انتخابات پیش آمد، این مدت حالت نابسامانی را برای تکت‌های انتخاباتی ایجاد کرده است و این روند را در سردرگُمی قرار داده است.
آگاهان باور دارند که سران حکومت وحدت ملی با استفاده از سمت و امکانات دولتی، به کارزارهای انتخاباتی دست می‌زنند که غیرقانونی است. اخیراً محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، به ولایت ننگرهار رفته، اما در جریان سخنرانی او شمار زیادی دست به اعتراض زده و سفر او به این ولایت را کمپاینی تعریف کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.