کرزی: افغانستان را خانۀ همۀ افغان‌ها ساختم (در نتیجۀ اشتباه خود ابرقدرت‌ها، افغانستان به گورستان آنان تبدیل شده است)

/

رییس‌جمهور کرزی در گفت‌وگو با تلویزیون «فینیکس» چین با بیان این که رسیدن به صلح در افغانستان یک نیاز مبرم است، خاطرنشان کرد: همکاری همسایه‌های ما در حفظ ثبات افغانستان نقش مهمی دارد.
حامد کرزی بیان داشت که پکن به عنوان دوست افغانستان می‌تواند نقش مهمی در حمایت از پروسۀ صلح افغانستان ایفا کند.
در این مصاحبه رییس‌جمهور افغانستان رسیدن به صلح را یک ضرورت مبرم و حیاتی خواند و بر نقش چین در تأمین صلح تأکید کرد.
کرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که افغانستان به عنوان گورستان ابرقدرت‌ها مشهور است، گفت: در نتیجۀ اشتباه خود ابر قدرت‌ها، افغانستان به گورستان آنان تبدیل شده است.
رییس جمهور افغانستان تأکید کرد که از موقعیت جغرافیایی افغانستان در منطقه، می‌توان برای بهبود زنده‌گی مردم افغانستان و مردم منطقه استفاده کرد.
کرزی از چین به عنوان همسایۀ خوب افغانستان یاد کرد و گفت: چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و ابرقدرتی در حال ظهور است.
او اظهار داشت: ادامۀ همکاری چین، روسیه، هند و دیگر همسایه‌ها برای حفظ ثبات و پیشرفت در افغانستان مهم است.
رییس جمهور افغانستان در خصوص نگرانی‌ها پس از سال ۲۰۱۴ تصریح کرد: پیش‌بینی منفی پس از سال ۲۰۱۴، تبلیغات رسانه‌های غربی است.
کرزی افزود: افغانستان در مسیر درست در حرکت است و به سفرش به سوی پیشرفت ادامه خواهد داد.
رییس جمهور افغانستان خاطرنشان ساخت: سال ۲۰۱۴ برعکس تبلیغات رسانه‌های غربی، می‌تواند فرصتی باشد تا افغانستان جایگاه
اصلی خود را که معبر تجارت و همگرایی منطقه است، باز یابد.
رییس جمهور کرزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد آن‌چه که پس از خود به میراث خواهد گذاشت و همچنان در مورد رییس جمهور آینده، گفت: «بزرگترین میراثی را که من از خود بجا خواهم ماند، این است که افغانستان در جریان دورۀ ریاست‌جمهوری من، خانۀ مشترک همه افغان‌ها شد، دیموکراسی، پارلمان، اقتصاد بهتر و بهبود در زنده‌گی مردم افغانستان رونما گردید و افغانستان بار دیگر جایگاه‌اش را در کنار سایر ملل جهان بازیافت و درفش‌اش در تمامی دنیا به اهتزاز درآمد.»
آقای کرزی تأکید کرد که رییس‌جمهور آینده باید افغانستان را همچنان متحد و منحیث خانۀ همه افغان‌ها نگهداشته و روابط‌اش را با همسایه‌ها و سایر کشورها ادامه دهد.
کرزی یکبار دیگر بر روند صلح و مصالحه تأکید کرد و از طالبانی که با القاعده رابطه ندارند و از شبکه‌های تروریستی منطقه‌یی و بین‌المللی حمایت نمی‌کنند، خواست تا به کشور برگردند و دیگر باعث صدمه به خود و کشورشان نشوند.
رییس‌جمهور کرزی همچنان تأکید کرد، در مورد آنانی که مرتکب جرم شده اند، مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.