کرزی مورد بازپرس قرار گیرد/ فهرست منتظران اعدام

شنبه 11 ثور 1395/

انتقادها از رییس‌جمور پیشین به خاطر رهاسازی زندانیان خطرناک طالبان و تروریستان بالا گرفته است.
بر بنیاد برخی اطلاعات، حامد کرزی در پایان مأموریت چهارده ساله خویش، نزدیک به ۴۰۰۰ هزار زندانی خطرناک طالبان را از زندان بگرام و برخی زندان‌های دیگر کشور آزاد کرده است.
اکثر این زندانیان پس از رهایی به میدان نبرد برگشتند و به جنگ در برابر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان پرداختند.
mandegar-3در آخرین مورد، یکی از افرادی که بر ریاست حفاظت از رجال برجسته در کابل هجوم آورد، از سوی حامد کرزی از زندان رها شده بود. در این حمله، نزدیک به چهار صد تن کشته و زخمی شدند. این رویداد، یکی از تکان‌دهنده‌ترین رویدادها در شانزده سال پسین بود. اکنون برخی آگاهان می‌گویند که آقای کرزی در این خصوص باید پاسخ بدهد و دولت وحدت ملی، نباید در این زمینه بی‌توجه باشد. چون آقای کرزی زمینه و فرصت را به طالبان فراهم ساخته تا دست به کشتار، خون‌ریزی و قتل عام شهروندان بزنند.
در چندین مورد اجساد طالبانی در میدان نبرد برجا مانده که پیشتر از زندان رها شده اند. همچنان در ولایت کندز برخی از اسرای طالبان گفته اند که ازسوی دولت پیشین از زندان آزاد شدند و دوباره به جنگ برگشتند.
هرچند رؤسای دولت وحدت ملی اخیراً از رهایی طالبان تروریست در زمان حکومت حامد کرزی به شدت انتقاد کردند. رییس جمهوری در شورای ملی و رییس اجرایی در ارگ به این مسأله اشاره داشتند؛ اما صرف پرداختن به این موضوع کافی نیست. چون کرزی مسوول ریختاندن خون صدها جوان رشیدی است که در میدان‌های نبرد قربانی می‌شوند.

فهرست منتظران اعدام
مسوولان حکومت می‌گویند که نخستین فهرست مجرمان محکوم به اعدام به ریاست جمهوری فرستاده شده و پس از تأیید رییس جمهور، حکم دادگاه تطبیق خواهد شد.
پس از حملۀ تروریستی به ریاست محافظت از رجال برجسته که گروه حقانی مسؤولیت آن را به عهده گرفت، شهروندان کشور خواهان اعدام افراد مرتبط با این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی شدند.
شماری از شهروندان نیز مشخصاً عکس‌های انس حقانی، یکی از افراد برجستۀ این شبکه را در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست کرده و خواهان اعدام او از سوی حکومت شدند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری روز پنج‌شنبه در کابل گفت که رییس جمهور به نهادهای عدلی و قضایی کشور دستور داده تا پرونده‌های افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی را بررسی کنند.
آقای مرتضوی افزود که امروز(پنجشنبه) نخستین فهرست افرادی که حکم اعدام آنان صادر شده، به دست رییس‌جمهور می‌رسد. او تأکید می‌کند که رییس‌جمهور بر اساس تعهدی که داده است، حکم اعدام این افراد را تأیید خواهد کرد.
با این حال مرتضوی دربارۀ پروندۀ انس حقانی می‌گوید که تاکنون تحقیقات دربارۀ او به پایان نرسیده است.
معاون سخنگوی رییس جمهور سفر یک هیأت طالبان به پاکستان را نیز نکوهش می‌کند و از دولت این کشور می‌خواهد تا سیاست دولت‌محور داشته باشد.
دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه با نشر خبرنامه‌یی از سفر یک هیأت بلندپایۀ این گروه به پاکستان خبر داد و هدف از اعزام این هیأت را حل مشکلات مهاجران افغانستان و مسایل مرزی عنوان کرد.
آقای مرتضوی می‌گوید که از دید افغانستان گفت‌وگو با گروه‌های تروریستی در رابطه با مسایل مهاجران، مرزها و یا مسایل دیگر، محکوم است و گروه‌های تروریستی صلاحیت بررسی مسألۀ مهاجران و مرزها را ندارند

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  ۱ .اولین اقدام باید بر گشت نام قبلی میدان هوایی، به نام قبلی میدان هوایی بین المللی کابل باشد . کرزی کسی است که از لحاظ حقوقی شریک جنا یات طالبا ن است. شریک جرم شدید ،مستوجب جزای مرتکب اصلی می باشد. به قانون از طریق انترنت مرا جعه کردم. طبق تعریف شراکت در جرم : اشتراک در اعمال تسهیلاتی ، تجهیزاتی و تکمیلی یک عمل شراکت در جرم است. کرزی و غنی که طالبان را از زندان آ زاد ساخته اند ازین نوع اعمال انجام داده اند. پس نام یک مجرم را نمی توان بالای فرود گاه یا میدان هوای کابل گذاشت.

  ۲ . دومین اقدام با ید بالوسیله خا نواده های قربانیان اعمال تروریستی باشد برای اقامه دعوا مقابل کرزی. این داد خواهی با همکاری سازمان های حقوق بشر مستقل و نهاد های مدنی صورت گیرد ” نه ساز مان نام نهاد به اصطلاح مستقل حقوق بشردولتی سیما ثمر و یا سمر ؟؟؟”. سیما ثمر و سازمان وا بسته به آن نوکر معاش گیران دالری می باشند و تا وقتی که با داران شان ، اشاره نه کنند مهر سکوت بر لب میگذارند، گو یا مرده اند.( تازه ترین مورد بعد از اشغال کندوز و سگوت دوامدار . وقتی اعلا میه صادر کردند که سازمان های بیرونی سر و صدا نمودند)

  ۳ . طوری که در بالا ذکر نمودم اقا مه دعوا مقابل کرزی بر طبق اصل شراکت در جنایات قتل عمد و همکاری با دشمن منحیث خیانت ملی صورت گیرد.

  ۴ . باز ماندگان اعمال تروریستی بر ضد یک سوپر مارکتی که دران یک استاد معظم حقوق حمیده بر مک و شوهر داکتر شان صورت گرفت بر علیه گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی ” منحیث یک سازمان جنا یتکار ” آ غاز گردد.

 • Nawid Parsa

  ۱ .اولین اقدام باید بر گشت نام میدان هوایی، به نام قبلی میدان هوایی بین المللی کابل باشد . کرزی کسی است که از لحاظ حقوقی شریک جنا یات طالبا ن است. شریک جرم شدید ،مستوجب جزای مرتکب اصلی می باشد. به قانون از طریق انترنت مرا جعه کردم. طبق تعریف شراکت در جرم : اشتراک در اعمال تسهیلاتی ، تجهیزاتی و تکمیلی یک عمل شراکت در جرم است. کرزی و غنی که طالبان را از زندان آ زاد ساخته اند ازین نوع اعمال انجام داده اند. پس نام یک مجرم را نمی توان بالای فرود گاه یا میدان هوای کابل گذاشت.

  ۲ . دومین اقدام با ید بالوسیله خا نواده های قربانیان اعمال تروریستی باشد برای اقامه دعوا مقابل کرزی. این داد خواهی با همکاری سازمان های حقوق بشر مستقل و نهاد های مدنی صورت گیرد ” نه ساز مان نام نهاد به اصطلاح مستقل حقوق بشردولتی سیما ثمر و یا سمر ؟؟؟”. سیما ثمر و سازمان وا بسته به آن نوکر معاش گیران دالری می باشند و تا وقتی که با داران شان ، اشاره نه کنند مهر سکوت بر لب میگذارند، گو یا مرده اند.( تازه ترین مورد بعد از اشغال کندوز و سگوت دوامدار . وقتی اعلا میه صادر کردند که سازمان های بیرونی سر و صدا نمودند)

  ۳ . طوری که در بالا ذکر نمودم اقا مه دعوا مقابل کرزی بر طبق اصل شراکت در جنایات قتل عمد و همکاری با دشمن منحیث خیانت ملی صورت گیرد.

  ۴ . باز ماندگان اعمال تروریستی بر ضد یک سوپر مارکتی که دران یک استاد معظم حقوق حمیده بر مک و شوهر داکتر شان صورت گرفت بر علیه گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی ” منحیث یک سازمان جنا یتکار ” آ غاز گردد.

 • Nawid Parsa

  ۱ .اولین اقدام باید بر گشت نام میدان هوایی، به نام قبلی میدان هوایی بین المللی کابل باشد . کرزی کسی است که از لحاظ حقوقی شریک جنا یات طالبا ن است. شریک جرم شدید ،مستوجب جزای مرتکب اصلی می باشد. به قانون از طریق انترنت مرا جعه کردم. طبق تعریف شراکت در جرم : اشتراک در اعمال تسهیلاتی ، تجهیزاتی و تکمیلی یک عمل شراکت در جرم است. کرزی و غنی که طالبان را از زندان آ زاد ساخته اند ازین نوع اعمال انجام داده اند. پس نام یک مجرم را نمی توان بالای فرود گاه یا میدان هوایی کابل گذاشت.

  ۲ . دومین اقدام با ید بالوسیله خا نواده های قربانیان اعمال تروریستی باشد برای اقامه دعوا مقابل کرزی. این داد خواهی با همکاری سازمان های حقوق بشر مستقل و نهاد های مدنی صورت گیرد ” نه ساز مان نام نهاد به اصطلاح مستقل حقوق بشردولتی سیما ثمر و یا سمر ؟؟؟”. سیما ثمر و سازمان وا بسته به آن نوکر معاش گیران دالری می باشند و تا وقتی که با داران شان ، اشاره نه کنند مهر سکوت بر لب میگذارند، گو یا مرده اند.( تازه ترین مورد بعد از اشغال کندوز و سگوت دوامدار . وقتی اعلا میه صادر کردند که سازمان های بیرونی سر و صدا نمودند)

  ۳ . طوری که در بالا ذکر نمودم اقا مه دعوا مقابل کرزی بر طبق اصل شراکت در جنایات قتل عمد و همکاری با دشمن منحیث خیانت ملی صورت گیرد.

  ۴ . باز ماندگان اعمال تروریستی بر ضد یک سوپر مارکتی که دران یک استاد معظم حقوق حمیده بر مک و شوهر داکتر شان صورت گرفت بر علیه گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی ” منحیث یک سازمان جنا یتکار ” آ غاز گردد