کشف ۱۶۵٫۸۰۰ کیلوگرام تریاک در کابل

۲۰ میزان ۱۳۹۲

موظفین امینتی حوزۀ اول شهر کابل دو نفر را که ۱۶۵٫۸۰۰ کیلوگرام تریاک را از ولایت لغمان به کابل انتقال داده بودند در مربوطات این حوزه دستگیر کردند.
سمونوال عبدالروف ارزگانی آمر حوزۀ اول شهر کابل می‌گوید، این مواد توسط دو تن از باشنده‌گان ولایت لغمان در مندوی کابل انتقال داده شده بود و آن‌ها می‌خواستند که این مواد را به جایی دیگری انتقال بدهند که توسط منسوبین این حوزه بازداشت شدند.
آقای ارزگانی می‌افزاید، مظنونین این مقدار مواد را به گونۀ بسیار ماهرانه در پاکت‌های مخصوص و در بین بوری‌های چهار مغز جاسازی کرده بودند و ساعت ۱۲شنبه شب که می‌خواستند در سرای غفوری مندوی کابل این مواد را تخلیه کنند، باز داشت گردیدند.
در همین حال آقای ارزگانی می‌گوید، خیرالله و عبدالله دو مظنونی که در این قضیه باز داشت شده اند در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده و آن‌ها این قضیه را جهت تحقیقات بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی می‌سپارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.