کمبـود بیش از ۲ هـزار آموزگار و سـرنوشت نامعلومِ دانـش‌آمـوزان در غـور

گزارشگر:شنبه 28 حوت 1395 ۲۷ حوت ۱۳۹۵

mandegar-3مسوولان ریاست معارف غور با نگرانی می‌گویند، کمبود بست‌های آموزگاری و نبود آموزگاران مسلکی در این ولایت سبب شده است تا دانش‌آموزان در سال تعلیمی ۱۳۹۵ خورشیدی به درستی آموزش نبینند.
صبغت‌‌الله اکبری، رییس معارف غور در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، درسال تعلیمی ۱۳۹۵ خورشیدی حدود ۲۵۰۰ آموزگار نیاز بود و این نیازمندی در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به بیش از ۳۰۰۰ خواهد رسید. به گفتۀ رییس معارف غور، حقوق کم و بی‌توجهی حکومت سبب شده است که بیشتر دانش‌آموخته‌ها، مسلک آموزگاری را انتخاب نکنند.
حمیدالله متحد، عضو شورای ولایتی غور نیز می‌گوید که در کنار ناامنی کمبود آموزگاران نیز سبب کاهش کیفیت آموزشی در این ولایت شده است. او هشدار داده می‌گوید، اگر حکومت به این مشکل باشنده‌گان غور رسیده‌گی نکند، دانش‌آموزان از ادامۀ آموزش و پرورش دست می‌کشند.
عبدالحمید ناطقی، عضو دیگر شورای ولایتی غور با انتقاد از سواد اندک آموزگاران در این ولایت می‌گوید که بیشتر آموزگاران دانش‌آموختۀ صنف دوازده و یا هم چهارده هستند.
هم‌اکنون ۸۸۴ مکتب لیسه، متوسه و ابتدایی در ولایت غور فعال اند که ۲۲۰ هزار دانش آموز در این مکاتب مصروف آموزش و پرورش هستند و بیش از ۴۰ درصد این رقم را دختران تشکیل می‌دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.