کمک نقدی حکومت افغانستان به بانوان بی‌بضاعت

گزارشگر:چهار شنبه 23 عقرب 1397 ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

مسوولان در وزارت صحت‌ عامه اعلام کرده‌اند با توجه به افزایش فقر و میزان سوء‌تغذیه مادران و کودکان در کشور، طرحی به‌نام «کمک نقدی صحی حکومت به خانم‌های بی‌بضاعت» اجرایی خواهد شد.
هزینۀ این طرح در حدود یک میلیارد افغانی می‌باشد که از طرف دولت افغانستان تمویل گردیده و استفاده کننده‌گان مستقیم این برنامه در حدود دو میلیون خانم در ۳۴ ولایت کشور می باشmandegarد.
در اعلامیۀ این وزارت آمده، سروی‌های اخیر نشان می‌دهد که حدود ۵۴ درصد از شهروندان کشور زیر خط فقر قرار دارند که بدون شک تأثیر جدی در صحت جامعه داشته و سبب بلند رفتن میزان سوءتغذی و باعث ازدیاد امراض روحی، امراض مختلف جسمی و مشکلات اجتماعی گردیده است.
با در نظرداشت موضوع فوق، کابینۀ حکومت وحدت ملی به اساس مصوبه شماره ۱۳ مورخ ۲ عقرب ۱۳۹۷، تصمیم گرفته است تا جهت حمایت از خانم‌های فقیر و بی‌بضاعت برنامۀ «کمک نقدی صحی حکومت به خانم‌های بی‌بضاعت» را در سراسر کشور تطبیق کند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: این برنامه در سطح روستاها و شهرها از طریق نهادهای تطبیق کننده مجموعه خدمات صحی اساسی (BPHS) و ریاست‌های صحت عامه به‌صورت شفاف و با همکاری جامعه تطبیق می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.