کمک ۲۲۷ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

یک شنبه 29 قوس 1394/

یک موافقتنامۀ همکاری میان افغانستان و بانک انکشاف آسیایی به هدف تقویت زیربنای انرژی افغانستان به ارزش ۲۷۵ میلیون دالر به امضا رسید.
این موافقتنامه دیروز (شنبه) میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و توماس پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی در کابل امضا شد.
اکلیل حکیمی در جریان امضای موافقتنامه گفت که این همکاری برنامۀ عرضه انرژی حکومت را با بیش از ۱۰ میلیارد دالر هزینه تامین می‌کند و سبب mandegar-3رشد اقتصادی و کاهش فقر می‌شود.
توماس پنیلا نیز افزود: انرژی ناکافی و عدم تعادل عرضه و تقاضا، فرصت‌های رشد و درآمد را محدود کرده و باعث موجودیت نابرابری‌های اقتصادی نیز شده و سبب افزایش ناامنی و نارضایتی می‌شود.
بر بنیاد این موافقت‌نامه، هزینه‌‌یی که روی آن توافق صورت گرفته از سوی بانک انکشاف آسیایی به هدف تقویت‌بخشیدن اتصال انرژی بین افغانستان و ترکمنستان به خاطر بهود انرژی در کشور پرداخته خواهد شد.
پیش از این، بانک انکشاف آسیایی ۱,۲ ملیارد دالر را به خاطر بالابردن ظرفیت انرژی، موثریت سکتور انرژی و پیشرفت در تجارت انرژی برای افغانستان منظور کرده بود.
بانک انکشاف آسیایی به عنوان یکی از کمک‌کننده‌‌گان بزرگ افغانستان تاکنون ۲,۲ میلیارد دالر را به بخش بودجۀ حکومت کمک کرده‌ است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.