کمک ۸۷۸ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

چهار شنبه 15 ثور 1394/

mandegar-3وزارت مالیه اعلام کرد که بانک انکشاف آسیایی کمک به ارزش ۸۷۸ میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان منظور کرده است.
این کمک روز پیش در چهل نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی در آلمان اعلان شده است. در این نشست وزراء کشورهای مختلف، روسای بانک مرکزی، تجاران و سرمایه گذاران اشتراک داشته اند.
در خبرنامۀ ارسالی وزارت مالیه به رسانه‌ها آمده است، ۸۵۸ میلیون دالر کمک متذکره در بخش‎های ترانسپورت، انرژی، استفاده از منابع طبیعی و ۲۰ میلیون دیگر آن در زمینه کاهش واقعات طبیعی به مصرف خواهد رسید.
بر اساس خبرنامه، قرار است که این کمک از طریق صندوق وجهی پروژه های زیربنایی افغانستان (AITF) مصرف شود.
وزیر مالیه گفته که این کمک افغانستان را توانایی میدهد تا پروژه های بزرگ را در بخش انرژی، ترانسپورت و منابع آب تطبیق کند و در آینده به خودکفایی نزدیک شود.
سپس توماس پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی گفته است که به دوام کمک‌ها به افغانستان متعهدیم و این بانک از بزرگترین کمک کنندگان برای پیشرفت افغانستان است.
گفتنی است که وزیر مالیه در حاشیه نشست مذکور با معاون اول بانک انکشاف آسیایی پیرامون آمادگی دولت افغانستان برای کنفرانس بروکسل بحث کرده است.
همچنان در این دیدار، روی پروژه‎های انکشافی، نیازمندی‌های آینده افغانستان، اولویت‌ها، استراتیژی انکشافی افغانستان و نقش بانک انکشاف آسیایی بحث شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.