کمک ۱۳ میلیون دالری جاپان به افغانستان

/

جاپان به ادامۀ کمک‌هایش، بیش از سیزده میلیون دالر دیگر را نیز به هدف حمایت از برنامه‌های توسعه‌یی، به حکومت افغانستان کمک می‌کند.
این کمک جدید جاپان در پروژه‌های توسعه‌یی در ولسوالی‌های بهسود و سرخورد ولایت ننگرهار به مصرف می‌رسد.
هیروشی تاکاهاشی سفیر جاپان در کابل می‌گوید که از این پول پروژه‌های چون کلنیک‌های صحی، مکاتب و پل و پلچک‌ها در دو ولسوالی یاد شده اعمار می‌شوند.
آقای تاکاهشی هنگام امضای قرارداد این پول با جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه روز گذشته در کابل گفت که این پروژه‌ها در زنده‌گی مردم ننگرهار تغییر به میان می‌آرود.
او گفت: «این پروژه‌ها برای بهبود زنده‌گی مردم محل می‌باشد تا آنان به گونه راحت زنده‌گی کنند، شاگردان به مکاتب دسترسی پیدا کنند و کسانی که مریض اند به کلنیک صحی دسترسی داشته باشند. ما امیدوار هستیم تا در همکاری با مردم افغانستان در حل مشکلات سهم بگیریم و این به نفع ما هم است که اقتصاد مردم بهبود یابد.»
چند روز قبل جاپان نیز حدود بیست میلیون دالر را برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در شماری از ولایات افغانستان به وزارت احیا و انکشاف دهات کمک کرد.
سفیر جاچان می‌گوید که کشورش حاضر است تا افغانستان را در هر بخش کمک مالی نماید تا این کشور بتواند مشکلات اقتصادی اش را مرفوع سازد.
در همین حال، جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه می‌گوید که طی سال‌های گذشته شماری زیادی از پروژه‌های مهم در افغانستان از کمک مالی جاپان به اجرا گذاشته شده است.
او گفت: تطبیق این پروژه‌ها مطمیناً در رشد سطح اقتصادی و انکشاف بشری در مناطقی که عملی می‌گردد مهم است، طی ده سال گذشته جاپان یکی از بزرگ‌ترین حامیان و تمویل کننده‌گان پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان بوده است.
جاپان یکی از کشورهای است که سال گذشته در کنفرانس توکیو بیشترین کمک مالی را به مردم افغانستان تعهد کرد.
این کشور طی بیش از ده سال گذشته صدها میلیون دالر را در بخش‌های مختلف در افغانستان به مصرف رسانده است.
مقام‌های افغان می‌گوید که بیشتر پول‌های کمک شدۀ جاپان در پروژه‌های مهم که از سوی حکومت این کشور پیشنهاد شده است، به مصرف رسیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.